Biologiya Fakültəsi

Elmi işlər

1970-ci illərdən başlayaraq kafedranın elmi işləri ekoloji istiqamətə yönəldilib. Son illərdə kafedra «Lənkəran bölgəsində xüsusi rejimlə qorunan ərazilərin (Qızılağac, Hirkan, Zuvand) onurğalı heyvanlarının tədqiqi (taksonomiya, ekoloji monitorinq) və qorunması üçün faktik tədbirlər» mövzusunda 4 iş aparılır.

Bookmark and Share