Biologiya Fakültəsi

b.e.n. Məmmədova A.Q.

Biologiya elmləri namizədi, müəllim
İş telefonu: +(99412) 539 10 91

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1960-cı il aprelin 5-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1967-1977-ci illərdə 20 saylı Bakı şəhər orta məktəbdə oxuyub.
1977-1982-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin bioloğiya fakultəsində təhsil alıb.
2003-2007-ci illərdə 03.00.08- «Zoologiya» ixtisası üzrə BDU-nun dissertantı olub və 2007-ci ildə «Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin sutəmizləyici qurğularının infuzorları və tullantı suların təmizlənməsində onların rolu» adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib
2005-ci ildən h/h-a qədər BDU-da «Onurğasızlar zoologiyası» kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır
Ailəlidir, iki övladı var

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

2007, b.e.n., «Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin sutəmizləyici qurğularının infuzorları və tullantı suların təmizlənməsində onların rolu»
1977-1982, tələbə, biologiya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2005- h/h, müəllim, «Onurğasızlar zoologiyası» kafedrası, biologiya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
2003-2005, baş laborant, «Onurğasızlar zoologiyası» kafedrası, biologiya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
Apardığı dərslər: «Entomologiya və bitkilərin mühafizəsi», «Zoologiyadan seçilmiş fəsillər», «Onurğasızlar zoologiyası», «Ümumi hidrobiologiya», «Böyük ixtisas təcrübəsi».
17 məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Hidrobiologiya

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2007, Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri», Bakı.
 • 2007, Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Ekologiya Nazirliyi, Bakı.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2008, Mexaniki üsulla işləyən təmizləyici qurğuların infuzor faunası, məqalə, AMEA-nın məruzələri, Bakı, 2008, cild 64, №3, s.123-128.
 • 2008, Abşeronun mexaniki təmizləmə üsulu ilə işləyən bəzi sutəmizləyici qur-ğularının siliofaunasının müqayisəsi, məqalə, Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Bakı, Elm, 2008, cild 1, s.524-527.
 • 2008, Hövsan, Sumqayıt və Sahil sutəmizləyici qurğularında aşkar olunan dominant növlərin saprobluğa münasibəti , tezis, «Biologiyanın müasir problemləri» mövzusunda Respublika Elmi Konfransın materialları, Bakı, BDU, 2008, s.287.
 • 2007, Çirkab suların təmizlənməsində infuzorların rolu, tezis, Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri», Bakı. 8-9 noyabr, 2007, s.391-392
 • 2007, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində sutəmizləyici qurğuların fəaliyyətinə dair bəzi mülahizələr, tezis, Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Ekologiya Nazirliyi, Bakı, 2007, s.161-162.
 • 2006, Aerotenk üsulu ilə işləyən sutəmizləyici qurğularda siliofaunanın müqayisəli analizi, məqalə, MEA-nın Zooloqiya İnstitutunun əsərləri, XXVIII cild, Bakı, «Elm», 2006, s.603-611
 • 2006, Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin çirkab sularını təmizləyən qurğuların infuzor faunası və suyun təmizlənməsində onların rolu, məqalə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məruzələri, LXII cild, №2., Bakı, 2006, s.67-70
 • 2006, Hövsan təmizləyici qurğusunda çirkab suların təmizlənməsi proseslərində infuzorların əhəmiyyəti, tezis, «Biologiyada elmi nailiyyətlər» mövzusunda Respublika Elmi Konfransın materialları, Bakı, BDU, 2006, s.171-172.
 • 2006, Fəal lil biosenozunun infuzor faunası, məqalə, BDU-nun «Xəbərlər» jurnalı, təbiət elmləri seriyası, Bakı, №1, 2006, s.56-60.
 • 2005, Sahil təmizləyici qurğusunun infuzorları, tezis, «Eksperimental biologiya və müasirlik» mövzusunda Respublika Elmi Konfransın materialları, BDU, Bakı, 2005, s.199-200.
 • 2005, Zığ sutəmizləyici qurğularında infuzorların öyrənilməsi, tezis, «Eksperimental biologiya və müasirlik» mövzusunda Respublika Elmi Konfransın materialları, Bakı, BDU, 2005, s.198.
 • 2005, Hövsan və Sumqayıt sutəmizləyici qurğularının infuzor faunası və onların aylar və fəsillər üzrə yayılması,məqalə, BDU-nun «Xəbərlər» jurnalı, təbiət elmləri seriyası, Bakı, №2, 2005, s. 83-89.
 • 2005, Sumqayıt şəhəri təmizləyici qurğularında infuzorların faunası və inkişafı, məqalə, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, «Xəbərlər» jurnalı, təbiət elmlər seriyası, Bakı, №4, 2005, s. 87-92.
 • 2004, Antropogen çirkab suların bioloji təmizlənməsi, məqalə, BDU-nun «Xəbərlər» jurnalı, təbiət elmləri seriyası, №1, Bakı, 2004, s. 48-52.
 • 2004, Sumqayıt şəhərinin sutəmizləyici qurğularının infuzorları, tezis, «Biologiyada inkişaf və müasirlik» mövzusunda Respublika Elmi Konfransın materialları, BDU, Bakı, 2004, s.195-196.
 • 2004, Abşeronun Mərdəkan-Şüvəlan sutəmizləyici qurğularında infuzorların öyrənilməsi, tezis, «Biologiyada inkişaf və müasirlik» mövzusunda Respublika Elmi Konfransın materialları, Bakı, BDU, 2004, s.193-194.
 • 2003, Təbii su hövzələrinin öz-özünə təmizlənməsinin bioloji mahiyyəti, məqalə, «Bilgi», kimya, bioloqiya, tibb seriyası, №4, Bakı, 2003, s.68-72.
Bookmark and Share