Biologiya Fakültəsi

b.e.n.baş müəl.Əbdürrəhmanova R.Y.


Biologiya elmlər namizədi, baş müəllim
(+99412) 439-02-94

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1951-ci ildə Bakıda anadan olub;
 • 1958-68-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub;
 • 1968-73-cü illərdə ADU-nin biologiya fakultəsində təhsil alıb;
 • Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1981 - «Kür çəkisi və gümüşü karpın və onların resiprok hibridlərinin ekoloji-fizioloji xüsusiyyətləri» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1973-74-cü ildə Cənub Xəzər Balıqçılıq İdarəsində işləyib;
 • 1974-1990-cı ilədək Qarayev adına Fiziologiya institututnda işləyib;
 • 1990-1991-ci illərdə 173 saylı məktəbdə müəllimə işləyib;
 • 1991-ci ildən hal-hazıradək BDU-nun Onurğalılar zoologiyası və bioekologiya kafedrasında baş müəllim işləyir;
 • Apardığı dərslər: Onurğalılar zoologiyası, Balıqların ekologiyası, İxtiologiya, Azərbaycan faunası, Azərbaycanın onurğalı heyvanlarının qorunması, Böyük ixtisas təcrübəsi, heyvanların ekologiyası, balıqların fiziologiyası;
 • 30 elmi işin müəllifidir;
 • İlk dəfə Azərbaycanda Kür çəkisi və gümüşü karpın hibridlərini alıb.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Onurğalılar zoologiyası, əsasən balıqlar

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2005, Bakı, Azərbaycan, «Eksperimental biologiya və müasirlik» mövzusunda elmi konfrans;
 • 2006, Bakı, Azərbaycan, «Biologiyada elmi nailiyyətlər » mövzusunda elmi konfrans;
 • 2007, Bakı, Azərbaycan, «Tətbiqi biologiyanın problemləri » mövzusunda elmi konfrans;
 • 2007 Heyvanların davranışına həsr olunmuş konfrans, Moskva;
 • 2007, Баку, Азербайджан, «Проблемы прикладной биологии» научная конференция;
 • 2008, Bakı, Azərbaycan, « Biologiyada müasir problemlər » mövzusunda elmi konfrans

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. 2004, «Balıqların fiziologiyası», metodik göstəriş, BDU;
 2. 2005, Xəzər dənizində nərə balıqlarının resurslarının qorunması və inkişaf yolları. Azərbaycan təbiəti jurnalı, №1, Bakı;
 3. 2006, Balıqların həyat fəaliyyətinin optimal şəraitinin balıqçılığın stabil inkişafına təsiri, YUNESKO-nun məcmuəsi, Bakı;
 4. 2006, Mingəçevir su anbarında balıq ovunun çoxillik dinamikası. Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası №2;
 5. 2007, Kür çəkisi və gümüşü karpın kürüsünün mayalanmasına temperaturun təsiri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, BDU «Tətbiqi biologiyanın problemləri mövzusunda respublika elmi konfransına materialları»;
 6. 2007, Uzunburun balığın nefttəmizləmə sistemlərinin kompozisiyalarına münasibəti. Heyvanların davranışına həsr olunmuş İV Ümumrusiya konfransı. Tezislər toplusu, «Elmi əsərlər yoldaşlığı» nəşriyyatı, Moskva;
 7. 2008, Kür çəkisi və gümüşü karp hibridlərinin ekoloji-fizioloji və morfometrik xarakteristikası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, BDU. «Biologiyanın müasir problemləri» H.Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransın materialları. Bakı Universiteti;
 8. 2008, Azərbaycan faunası (Onurğalılar fənninin proqramı). Bakı Universitetinin nəşriyyatı.
Bookmark and Share