Biologiya Fakültəsi

b.e.n. baş müəllim Əliyev S.İ.


Biologiya elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: +(99412) 539 10 91
e-mail: saleh_aliyev@mail.ru

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1956-cı ildə oktyabrın 20-də İmişli rayonunda anadan olub.
1964 – 1974-cü illərdə Saatlı rayonunun Gomuşcu kəndinfə orta məktəbdə oxuyub.
1975 – 1977-ci illərdə hərbi xidmətdə olub.
Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1993, “Xəzər dənizi Kiçik Qızılağac körfəzinin dib faunası” adlı namizədlik dissertasiyası müdafiə edib

1979 – 1984, tələbə, Biologiya fakültəsi, ADU (indiki BDU)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2007 – hh, dosent, “Onurğasızlar zoologiyası” kafedrası, Biologiya fakültəsi, BDU
2006 – 2007 dosent əvəzi, “Onurğasızlar zoologiyası” kafedrası, Biologiya fakültəsi, BDU
2005 – 2006, baş müəllim, “Onurğasızlar zoologiyası” kafedrası, Biologiya fakültəsi, BDU
1993 – 2005, böyük elmi işçi, AMEA Zoologiya institutu
1985 – 1993, kiçik elmi işçi, AMEA Zoologiya institutu
1984 – 1985, laborant, AMEA Zoologiya institutu
Apardığı dərslər: Azərbaycan faunası, Hidrobiologiya, Parazitologiya, Biologiyanın tarixi və metodologiyası, Biologiyanın müasir problemləri, Onurğasızların faunasının mühafizəsi.
75 elmi məqalənin və tezisin, 3 kitabın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Hidrobiologiya

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2008, Biologiyanın müasir problemləri” Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş respublika konfransının materialları. 25 – 26 aprel, Bakı, BDU.
 • 2007, “Tətbiqi biologiyanın müasir problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları. 27 – 28 aprel, Bakı, BDU
 • 2007, Akademik Həsən Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi – praktik konfransın tezisləri. Bakı
 • 2007, “Həsən Əliyev və Azərbaycan ekologiyası” mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı.
 • 2007, “IX Beynəlxalq eko – energetika” elmi konfransın materialları. Bakı
 • 2005, “VIII Beynəlxalq eko – energetika” elmi konfransının materialları. Bakı.
 • 2002, “Eksperimental biologiyanın inkişaf perspektivləri” mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı, BDU.
 • 2001, “Biologiyanın müasir problemləri” elmi konfransın materialları. Bakı, BDU
 • 2000, “Biologiyanın müasir problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı, BDU
 • 1987, Gənc aspirantların elmi konfransının materialları, Bakı, AMEA

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2008. “Ağçala gölünün bentik heyvanlarının ekoloji xarakteristikası”. Məqalə. Azərbaycan təbiətinin ekocoğrafi problemləri. Azərbaycan coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri, XII cild. Bakı, s. 703 – 709.
 • 2008. Kiçik Qafqazın şimali – şərq yamacı çaylarının bentik faunası. Məqalə. “Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri”, I cild, Bakı, s. 451 – 457.
 • 2008. Abşeron – Qobustan çaylarının makrobentosu. Məqalə. “Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri”, İ cild. Bakı, s. 473 – 478
 • 2006. Kiçik Qafqazın şimali – şərq yamacının cənubi – şərq çaylarının makrozoobentosu. Məqalə, “Zoologiya institutunun əsərləri XXVII cild. Bakı, s. 218 – 224.
 • 2005. Lənkəran təbii vilayətinin bəzi çaylarının hidrobioloji xarakteristikası. Məqalə, AMEA, “Xəbərlər” jurnalı, biologiya elmləri seriyası, 2005, № 3 – 4, s. 98 – 106.
 • 2004. Yenikənd su anbarının makrobentosunun biokütləsi və say dinamikası. Məqalə. AMEA “Xəbərlər” jurnalı, biologiya elmləri seriyası, № 5 – 6, s. 98 – 106.
 • 2004. Yenikənd su anbarının makrobentosunun növ tərkibi. Məqalə. AMEA “Xəbərlər” jurnalı, № 3 – 4, s. 79 – 85.
 • 2004. Girdimançay və Qaranohur gölünün hidrobioloji xarakteristikası. Məqalə. AMEA “Xəbərlər” jurnalı. № 1 – 2, s. 81 – 88.
 • 2003. Yenikənd su anbarının hidrobioloji rejiminin öyrənilməsinə dair. Məqalə. “Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyəti I qurultayının materialları. Bakı, s. 309 – 314.
 • 2003. Lənkərançayın hidrobioloji xarakteristikası. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin I qurultayının materialları. Bakı, s. 323 – 328.

KİTABLAR

 1. 2008, Haciqabul gölünün müasir ekoloji vəziyyəti. Bakı, Elm, 134 s.
 2. 2000, Azərbaycanın potensial ramsar sahələri. Bakı, Elm, 130 s.
 3. 1997, Şəmkir su anbarının biologiyası. Bakı, Elm, 1997.207 s.
Bookmark and Share