Biologiya Fakültəsi

Günay Hafiz qızı Əkbərova

 

Biologiya elmləri namizədi, dosent

Tel:  (+99412)539-05-28


E-mail:  akbarova_science@yahoo.com

 

 

 

Təhsil/ elmi dərəcə/ elmi ad


 • 2000-2004 Biologiya elmləri namizədi (Genetika ixtisası) - AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AMEA Botanika İnstitutu
 • 1993-1997 Bakalavr dərəcəsi (Biologiya ixtisası) - Bakı Dövlət Universiteti
 • 1997-1999 Magistr dərəcəsi (Genetika və seleksiya ixtisası) - Bakı Dövlət Universiteti

Əmək fəaliyyəti


 • 2012 The European Society of Human Genetics Fellowships proqramında qalib: İnsan Genetikası üzrə 25-ci Beynəlxalq kurslarda iştirak (Boloniya ş., İtaliya)
 • 2011 Çexiyanın Karl Universiteti (Praqa ş.), Faculty of Science, Professor visiting
 • 2010 Rusiya Federasiyasının Təbiətşünaslıq Akademiyasının professoru
 • 2009-2010 Bakı Dövlət Universitetinin “50+50” qrant proqramında qalib
 • 2008 Rusiya Federasiyasının Təbiətşünaslıq Akademiyası tərəfindən “Əməkdar elm və təhsil xadimi” fəxri adı verilmişdir
 • 2010- Dosent, Genetika və təkamül təlimi kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti
 • 2004-2010 Müəllim, Genetika və təkamül təlimi kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti
 • 2000-2004 Sitologiya və histologiya laboratoriyasının müdiri, Genetika və təkamül təlimi kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti
 • 1999-2000 Baş laborant, Genetika və təkamül təlimi kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti

Tədris etdiyi fənlər


 • Genetika və Seleksiya
 • Fərdi inkişafın biologiyası
 • Sitologiya
 • Biology and genetics of stem cells
 • Biologiya tədrisi metodikası
 • Təkamül təlimi
 • Ekoloji genetika

Tədqiqat sahəsi


 • İnsan genetikası, irsi xəstəliklər. anadangəlmə qüsurlar, antimutagenez, stem cells

 

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı:

 1. International workshop. Ecological problems of Caspian Sea and ecological education in Caspian countries, 18 – 20 November, 1998, Baku, Azerbaijan.
 2. XI Beynəlxalq simpozium "Нет­радиционное растениеводство. Эниология.
 3. Экология и здоровье", 9 – 16 iyun 2002, Aluşta, Ukrayna.IV Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans "Интродукция нетрадиционных и редких сельскохозяйственных растений ", 24 - 28 iyun 2002, Ulyanovsk, Rusiya.
 4. International workshop "Effect of ionizing radiation on ecological situation of countries from Caucasian Region and Caspian Sea Basin", October 23 -25, 2002,
 5. Baku, Azerbaijan.Gənc alimlərin beynəlxalq konfransı «От фундаментальной науки - к новым технологиям. Химия и биотехнология биологически активных веществ, пищевых продуктов и добавок. Экологически безопасные технологии», 1 oktyabr 2004, Tver, Rusiya.
 6. Beynəlxalq elmi konfrans «Актуальные проблемы науки и образования», Varadero (Kuba), 20-30 mart 2006.
 7. II Beynəlxalq elmi konfrans «Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии», Qoa (Hindistan), 4-16 mart 2006.XI Ümumrusiya elmi-praktiki konfrans beynəlxalq iştirak ilə «Молодые ученые в медицине», 26-27 aprel 2006, Kazan, Tatarstan.
 8. XLI beynəlxalq elmi-praktiki konfrans «Общественное здоровье: мониторинг, организация медицинской помощи», 22 – 23 iyun 2006, Novokuznesk, Rusiya.
 9. Radiasiya tədqiqatları üzrə V Beynəlxalq qurultay (radiobiologiya, radioekologiya, radiasiya təhlükəsizliyi), 10-14 aprel 2006, Moskva, Rusiya.
 10. XII Ümumrusiya elmi-praktiki konfrans beynəlxalq iştirak ilə «Молодые ученые в медицине», 25-26 aprel 2007, Kazan, Tatarstan.
 11. Akademik H.Əliyevin 100-illik yübileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: təbiyyət və cəmiyyət problemləri” beynalxalq elmi konfrans, Bakı, 8-9 noyabr 2007, Azərbaycan.
 12. X International Congress of Medical Sciences, 12-15, May, 2011, Medical University, University Hospital "St. Ekaterina", Sofia, Bulgaria.
 13. Gənc alimlərin və tədqiqatçıların Müasir biologiyanın innovasiya problemləri mövzusunda Beynəlxalq Elmi konfransının materialları, 25-26 may, Bakı, 2012.
 14. Azərbaycan ilə İtaliya arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq: mövcud vəziyyət və perspektivlər” mövzusunda konfrans, Bakı, 31 oktyabr-1 noyabr, 2012


Seçilmiş elmi əsərlər


 1. Наследственные заболевания и врожденные пороки развития у населения Саатлинского района Азербайджанской республики // Elmi jurnal “Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri” - №1, 2005, s.147-150
 2. Популяционно-генетическое исследование детского населения Кобустанского и Ахсуинского районов Азербайджанской Республики // Elmi  - praktiki jurnal “Sağlamlıq” - Bakı, №6, 2006., s.105-110
 3. Сравнительный анализ врожденных патологий в Муганской и Ширванской зонах Азербайджана // Журнал "Успехи современного естествознания" – М: Изд-во «Академия Естествознания», №8, 2007, s.22-25
 4. Врожденные пороки развития и наследственные болезни в Муганской зоне Азербайджана // Rüblük elmi-praktiki jurnal “Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri” - Baki, №3, 2007. s. 83-87
 5. Генетико-эпидемиологические исследования врожденных патологий в двух популяциях Азербайджанской Республики // “Bakı Universitetinin xəbərləri” jurnalı, Təbiət elmləri seriyası, №2, 2007, s. 80-84
 6. Молекулярно-генетическое распределение мутаций β-глобинового гена среди популяции Муганской и Ширванской зон Азербайджана // Azərbaycan Onkologiya və Hematologiya Jurnalı, №2, 2007, s. 125-128
 7. Распространение наследственных заболеваний системы крови в Муганской зоне Азербайджана // Журнал «Биомедицина», Баку, №1, 2008, s. 43-46
 8. Анализ наследственных нарушений системы крови в трех зонах Азербайджана // Журнал "Фундаментальные исследования" – М: Изд-во «Академия Естествознания», №7, 2008, s.14-18
 9. Нарушения центральной нервной системы и органов чувств среди популяции Муганской зоны Азербайджана // Журнал «Успехи современного естествознания», М., №6, 2010, s. 27-31
 10. Нарушения центральной нервной системы и органов чувств среди популяции Ширванской зоны Азербайджана // Журнал «Успехи современного естествознания», М.,  №4, 2011, s.27-30

 

Kitablar/ dərsliklər/ dərs vəsaitləri


 1. Экология питания и роль антиоксидантов в продолжительности жизни (методические указания), Баку. Изд-во БГУ, 1999, 62 с.
 2. “Fərdi inkişafın biologiyası” fənnindən praktiki məşğələyə dair metodik vəsait - “Bakı Universiteti” Nəşriyyatı, 2010, 36 s.
 3. Методика преподавания биологии, Учебное пособие, Баку: Masterprint MMC, 2011, 213 s.

 


 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share