Biologiya Fakültəsi

b.e.n.müəllim Tahirli S.M.


Biologiya elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: (+99412) 510-63-04

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1961-ci ildə Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub.

13 №-li orta məktəbi qızıl medalla bitirib. 2 övladı var.

 

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1984 - Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1984-1987 - AMEA-nın Botanika İnstitutu, aspirant.
1987-1989 - AMEA-nın Botanika İnstitutu, baş laborant.
1989-ci ildən BDU-nun Bitki fiziologiyası kafedrasında çalışır.
Apardığı dərslər: Bitki anatomiyası, Biometriya, Bitki fiziologiyası və Bitkilərdə avtotənzimlənmə.
19 elmi əsərin, 2 kitabın və 1 metodik vəsaitin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Stress faktoru kimi ozonun bitkinin morfo-fizioloji göstəricilərinin təsiri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 2008, “Qeyri-ənənəvi və nadir bitkilərin introduksiyası” adlı VII beynəlxalq konferensiya, Мoskva

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  • 2004, Tahirli S.M. Qeyri-üzvi maddələrin miqdarı analiz metodları. Bakı, s. 26. (Metodik vəsait)
  • 2006, Tahirli S.M. Bioenergetikanın əsasları. Magistr pilləsi üçün fənn proqramı, Bakı, (proqram)
  • 2007, Tahirli S.M. Fosfordefisitli bitkilərin biokütləsinin böyüməsi, inkişafı və toplanması. Yeni və qeyri-ənənəvi bitkilər və onların istifadə perspektivləri. Cild 2, Puşino, s. 311-314.
  • 2007, Tahirli S.M. Fosfordefisitli bitkilərdə abstsis turşusunun miqdarı. Yeni və qeyri-ənənəvi bitkilər və onların istifadə perspektivləri. Cild 2, Puşino, s. 314-317.
  • 2008, Tahirli S.M. Ozonun təsiri nəticəsində balqabağ cücərtilərinin kökündə baş verən struktur dəyişikliklər. “Qeyri-ənənəvi və nadir bitkilərin introduksiyası” adlı VII beynəlxalq konferensiya, Мoskva.
  • Tahirli S.M. Təbiət, bildiklərimiz və bilmədiklərimiz. Ayna Uşaq Ensiklopediyası. 1998, 98 s.
  • Tahirli S.M. Təbiət, bildiklərimiz və bilmədiklərimiz (ensiklopedik nəşr). 1-ci cild, 2004.
Bookmark and Share