Biologiya Fakültəsi

b.e.n.müəl.Məmmədov A.T


Biologiya elmləri namizədi, “Onurğalılar zoologiyası və bioekologiya” kafedrasının müəllimi

(+99412) 439-02-94

e-mail: Anar.eko@rambler.ru

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1978 – cı ildə Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub;
 • 1984-1994-cı illər Bakı şəhər 161 saylı orta məktəbində təhsil almışdır;
 • 1994-1998-və 1998-2000-ci illərdə BDU-nun biologiya fakultəsində təhsil alıb və fərqlənmə diplomu ilə bitirib;
 • 2000-2004-cü illərdə BDU-nun əyani aspirantı olub;
 • 2001-ci ildən BDU-da «Onurğalılar zoologiyası və bioekologiya» kafedrasında müəllim vəzifəsində calışır.
 • Ailəlidir, bir övladı var. .

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1994-1998-və 1998-2000, tələbə, Biologiya fakultəsi, BDU;
 • 2005-ci ildə «Azərbaycanda koloniya əmələ gətirən quşların ekologiyası» adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1995- hh – Azərbaycan Dövlət Televiziyasında calışır;
 • 2007- hh - müəllim, «Onurğalılar zoologiyası və bioekologiya» kafedrasın, Biologiya fakultəsi, BDU.
 • Apardığı dərslər: ekologiya, biologiya-ekologiyanın əsasları ılə, zoologiya, onurğalı heyvanların ekologiyası, Azərbaycanın faunası.
 • 6 elmi məgalənin, 1 proqramın, 1 monografiyanın, 1 ekolojı terminlərin izahlı lüğətin, 2 elmi-bədii və 2 şer kitabının müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ekologiya.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2003 – „Biologiyanın və tibbin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfrans, Tbilisi, Gürcüstan;
 • 2004, Bakı, Azərbaycan, «Biologiyada inkişaf və müasirlik» mövzusunda elmi konfrans
 • 2005, Bakı, Azərbaycan, «Eksperimental biologiya və müasirlik» mövzusunda elmi konfrans
 • 2006, Bakı, Azərbaycan, «Biologiyada elmi nailiyyətlər » mövzusunda elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət prolemləri» mövzusunda elmi-nəzəri konf­rans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan, «Tətbiqi biologiyanın problemləri » mövzusunda elmi konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2003, Azərbaycanda quşların qarışıq koloniyaları, BDU-nun xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, N1, səh.106-111
 • 2003, Azərbaycanda koloniya əmələ gətirən quş populyasiyalarının mövsümi dinamikası, Azərb.Zooloqlarının İ qurultayının materialları, Bakı, səh.463-466
 • 2003, Azərbaycanda quş koloniyalarının bioloji mahiyyəti, „Biologiyanın və tibbin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları, Gürcüstan I.B.Cavaxaşvili adına Tbilisi Dövlət Universiteti, səh.74-78
 • 2004, Azərbaycanda koloniya əmələ gətirən quşların praktiki əhəmiyyəti və qorunması, BDU-nun xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, N1, səh.106-111
 • Zooloji mahiyyətli atalar sözlərinin açıqlanması (İ məlumat), Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, İ cild, məqalələr toplusu? Bakı, Elm, səh.745-750
 • Zooloji mahiyyətli atalar sözlərinin açıqlanması (İİ məlumat), Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, İ cild, məqalələr toplusu, Bakı, Elm, səh.750-754
 • “Оnurğalı heyvanların ekologiyası“ fənni üzrə proqram, Bakı, BDU.

KİTABLAR

 1. “Axtarıram mən səni” (şerlər), “ Bakı ”, Nərgiz, 2001, 125 s.
 2. “Sonalar sonası” (şerlər), Bakı, Nərgiz, 2004, 212 s.
 3. «Həyat və poeziya» (elmi-bədii publisistika), Bakı, «МBМ», 544 s.
 4. «Izahlı-ekolojı lüğət» , Bakı, «МBМ», 350 s.
 5. «Ataların sözü – xalqın gözü» (elmi-bədii publisistika), Bakı, «Тəknur», 304 s.
Bookmark and Share