Biologiya Fakültəsi

b.e.n.müəl.Tağıyev Ə.N.


Biologiya elmləri namizədi, dosent əvəzi
İş telefonu +(994) 012 439 02 94
E-mail: tagiyev_eko@rambler.ru

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 01 yanvar 1969-cu ildə Masallı rayonunun Təzəkənd kəndində anadan olub.
 • 1976-86-cı illərdə Masallı şəhər 2№-li orta məktəbdə təhsil alıb.
 • 1991-1996-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsində təhsil alıb.
 • Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1996-ci il, Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsi;
 • 2003-cü il, biologiya elmlər namizədi, «Azərbaycanda quşların ev heyvanları ilə əmələ gətirdikləri qida assosiasiyaları».

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1998-ci ildən müəllim, Onurğalılar zoologiyası kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti;
 • Apardığı dərslər: «Onurğalılar zoologiyası», «Ekologiya», «Tətbiqi ekologiya», «Zoocoğrafiya», Azərbaycanın onurğalılar faunası və s.
 • 35 elmi məgalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ekologiya və zoologiya

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2006, Kiçik Qızılağac körfəzində fonəmələ gətirən bəzi quşların trofik əlaqələri. AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri XXVIII cild, Bakı, Elm, s.883-887.
 • 2008, Acınohur-Ceyrançöl ornitocoğrafi rayonunda quşların biomüxtəlifliyi, BDU-nun xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, №1, s. 82-89.
 • 2008, Azərbaycanda yayılan sürünənlərin coğrafi yerləşməsi. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, I cild, Bakı- «Elm», s.723-726
 • 2008, Onurğalılar zoologiyası (metodik göstəriş), Bakı, BDU
 • 2008, Herpetologiya (metodik göstəriş), Bakı, BDU.

KİTABLAR

 1. Nəzəri ekologiya (metodik vəsait) (həmmüəllif Mustafayev Q.T.)
 2. Müasir tətbiqi ekologiya(metodik vəsait)(həmmüəllif Mustafayev Q.T.)
 3. Zoocoğrafiya (dərs vəsaiti) (həmmüəllif S.Q.Cəfərova)

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • BP- BRİTİŞH COUNCİL İNTERAKTİV ELM layihəsi
Bookmark and Share