Biologiya Fakültəsi

b.e.n. R.Y.Babayeva

Biologiya elmləri namizədi, müəllim, BDU ”İnsan və heyvan fiziologiyası” kafedrasında
İş telefonu: (+99412) 539 03 59

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1958-cı il sentyabr ayının 9-da Bakı şəhərində anadan olub.
1975-ci ildə Bakı şəhəri 13N-li orta məktəbi bitirib.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1999 - Biologiya elmləri namizədi, BDU və namizədlik dissertasiyasının möv­zu­su: «Lipidlərin perekisli oksidləşməsinin eksperimental hipovolemik şok za­manı beyin toxumasının struktur-funksional pozğunluqlarında rolu»
1976 -1982 - Biologiya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti, tələbə ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 2001- hh - müəllim, «İnsan və heyvan fiziologiya» kafedrası BDU;
1987 - baş laborant, «İnsan və heyvan fiziologiya» kafedrası BDU;
1983 - baş laborant, «Biostimulyator» ETL-da BDU;
1975 - 245№-li orta məktəb, kitabxanaçı.Apardığı dərslər: «İnsan və heyvan fiziologiyası», Mərkəzi sinir sisteminin fiziologiyası».50-dən artıq elmi əsərin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Hipovolemik şok fonunda antioksidant tərkibli qanəvəzedicilərin transfuziyasından sonra heyvan­ların beyin toxumasında lipidlərin perekisli oksidləşmə intensivliyinin öyrənilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 1998, N.Nərimanov adına ATU-nin ETM-nin 35 illik yubileyinə həsr olunınuş «Patoloji proseslər və onların korreksiyası».
  • 2000, II Tibb elmləri Rusiya Akademiyasının Respublika konqressi. s. 12(rus dilində).
  • 2000, A.İ.Qarayevin 90 illiyinə həsr olunmuş «Biologiyanın müasir problemləri» mövzusunda elmi konfransın materialları, BDU, s. 35.
  • 2006, «Biologiyanın elmi nailiyyətləri» mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 28-29 aprel.
  • 2007, «Tətbiqi biologiyanın problemləri» mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, Bakı, (27-28 aprel).
  • 2007, «Təbiətşünaslıq və humanizm». Müasir aləm, insan və təbiət.Elmi əsərlər toplusu. Tomsk, c.4, №3 (rus dilində).
  • 2007, «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri» mövzusunda akademik H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans. Bakı.
  • 2008, Biologiyanın müasir problemlə­ri. Azərbaycan xalqının böyük oğlu, ulu öndər H.Ə.Əliye­vin ana­dan olmasının 85-ci ildö­nü­münə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları, 25-26 aprel, BDU.
  • 2008, Təhsil üzrə Federal Agentliyi. Dağıstan Dövlət Universiteti. Rusiya elmlər Akademiyasının Dağıstan filialı. 30-31 oktyabr 2008-ci il. Beynəlxalq elmi konfrans: «Adaptasiyanın molekulyar mexanizmləri». Mahaçqala (rus dilində).
  • 2008, MDB ölkələrinin fizioloqların II qurultayının əsərlər toplusu. Kişinyov, Moldova. 29-31 oktyabr. Moskva-Kişinyov. Təbabət-Sağlamlıq. (rus dilində).
Bookmark and Share