Biologiya Fakültəsi

Səfərov Asim Rafiq oğlu
Biologiya elmləri namizədi, müəllim
İş telefonu: +(99412) 539 04 41

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1968-cı ildə Azərbaycan respublikasinin Goranboy rayonunda anadan olmuşdur.
1975-1987-cı illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
1985-1992-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin bioloğiya fakultəsində təhsil almışdır.
1992-ci ildən 2008- ci ilə qədər Botanika kafedrasinda baş laborant vəzifəsində işləmişdir.
1994-1998-ci illərdə kafedranın aspirantı olmuşdur.Biologiya elmləri namizədidir.
2008- ci ildən isə müəllim vəzifəsində işləyir.
Ailəlidir, iki övladı var.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1992-cı ildə Bakı Dövlət Unversitetini bitirib.
2003-cü ildə « Kürəkçay hövzəsinin florası, bitkiliyi və təsərrüfat əhəmiyyəti » mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Biologiya elmləri namizədidir.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1992-ci ildən Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakultəsi, Botanika kafedrası
Apardığı dərslər: “Ali bitkilərin morfologiyası”, “İbtidai bitkilərin sistematikası”,”Ali bitkilərin sistematikası”, “Botanika geobotanikanın əsasları ilə” çöl təcrübəsi.
20-dən çox məqalənin müəllifidir.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Geobotanika.

Bookmark and Share