Biologiya Fakültəsi

b.e.n. Səbinə Novruz qızı Ömərova


Biokimya kafedrası, müəllimə
Tel.: (+99412) 539 08 81
E-mail: saboma@rambler.ru

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

10 noyabr 1976-ci il Bakı şəhərində anadan olub.
1983-1993-cü illərdə Bakı şəhər 46 nömrəli orta məktəbində təhsil almışdır.
1993-cü ildə BDU-nun Biologiya fakültəsinə daxil olub.
1998-ci ildə həmin fakültənin Biokimya ixtisası üzrə bakalavr təhsil pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib
1998-cu ildə Biologiya fakültəsinin magistratura təhsil pilləsini uğurla davam etdirmişdir. Magistraturanı bitirəndən sonra BDU-da baş laborant vəzifəsində öz əmək fəaliyyətinə başlayıb
2001-ci ildə BDU dissertanturasına daxil olub
2003-cü ildən müəllim vəzifəsində çalışır.
Ailəlidir. 2 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsini bitirib (bakalavriat).
1999-ci ildə BDU-nun Biologiya fakültəsini bitirib (magistratura).
2001-ci ildən Biokimya və Biotexnologiya kafedrasının dissertantıdır və “Alma meyvələrinin NADP-asılı izositratdehidrogenazasının öyrənilməsi” namizədlik dissertasiyası mövzusu üzərində çalışır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin Biokimya və Biotexnologiya kafedrası.
1999-cu ildən BDU-nun Biokimya və Biotexnologiya kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışıb və hal-hazırda müəllim vəzifəsində işləyir.
Apardıgı dərslər: Enzimologiya, İmmunologiya, Böyük İxtisas Təcrübəsi.
5 məqalə və 1 dəslik müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Alma meyvələrində NADP-asılı izositratdehidrogenaza fermentinin öyrənilməsi.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
Омарова С.Н., Кулиев А.А. Частичная очистка НАДФ-зависимой изоцитратдегидрогеназы плодов яблони. // Вестник БГУ, 2008, №3, с.45-50. 2.
Омарова С.Н., Омаров Я.А., Кулиев А.А. Выделение ферментного препарата НАДФ-зависимой изоцитратдегидрогеназы из плодов яблони. // Журнал «Естествознание и гуманизм», 2007, т.4, №3, с.120-121.

KİTABLAR
«Biokimya və immunologiyadan praktikum», Bakı, 2005 (dərs vəsaiti) 
«Enzimologiyanın əsaları» Bakı, 2010 (dərslik)

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR 09/2007-2010: NATO-nun Elm Sülhün keşiyində proqramı çərçivəsində Bakı Dövlət Universitetində Layihə (SfP- 982164 – «Study of antimicrobial and hypoallergenic products of LAB») Kodirektorunun Administrativ Assistenti.

Bookmark and Share