Biologiya Fakültəsi

Biofizika və Biokimya kafedrası

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

 1. f-r.e.d. prof. Rövşən İbrahimxəlil oğlu Xəlilov
 2. b.e.d., prof. Ralfrid Əhəd oğlu Həsənov
 3. b.e.d. prof. Nağı Alməmməd oğlu Musayev
 4. b.e.n. dos. Natella Kəriş qızı Köçərli
 5. b.e.n. dos. Qafar İslam oğlu Əli-zadə
 6. b.e.n. dos.əvəzi Samirə Tofiq qızı Hümmətova
 7. b.ü.f.d., dos. Səbinə Novruz qızı Ömərova (daxili əvəzçiliklə 0,5 ştat)
 8. b.e.n., dos. Nailə Akif qızı Abdullayeva
 9. b.ü.f.d., dos. Nərminə Fuad qızı Abdullayeva
 10. b.ü.f.d., müəl. Nigar Faiq qızı Hüseynova (0,5 ştat)
 11. b.ü.f.d., 0,5 ştat müəllim Vəfa Nəbi qızı Ramazanlı
Kafedranın tədris-köməkçi heyəti:

 1. lab. müdiri Firəngiz Azər qızı Babayeva
 2. b.e.n., böyük lab. İradə Budaq qızı Əliyeva
 3. böyük lab. Samirə Rəmzi qızı Çıraqova
 4. böyük lab. Ruqiyyə Sabir qızı Mustafayeva
 5. lab. Şəlalə Əli qızı Nəcəfəliyeva

Kafedrada tədris olunan fənnlər

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

 1. Biofizika
 2. Biokimya
 3. Funksional biokimya
 4. Enzimologiya
 5. İmmunologiya
 6. Nanobiotexnologiya
 7. Membranologiya
 8. Proteomika


Magistratura səviyyəsi üzrə:

 1. Biologiyanın müasir problemləri
 2. Biofiziki tədqiqat üsulları
 3. Fotosintezin  və Radiasiya proseslərinin biofizikası
 4. Molekulyar biofizika
 5. Biologiyada riyazi modelləşmə
 6. Riyaziyyatın seçilmiş bölmələri
 7. Bioinformatika
 8. Bioloji proseslərin kinetikası və termodinamikası
 9. Membran və resepsiya proseslərinin biofizikası
 10. Bioenergetika
 11. Bioloji proseslərdə enerji çevrilmələri
 12. Tibbi-bioloji nanotexnologiya
 13. Ekoloji biofizika
 14. Nanobiotexnologiyanın əsasları
 15. Nanomaterialların alınması və  nanoquruluşların mikroskopiya üsulları ilə  tədqiqi
 16. Nanotoksikologiya
 17. Nanobiotexnologiyanın bio-fiziki-kimyəviaspektləri
 18. Vitaminlərin biokimyası
 19. İxtisasın metodları
 20. Endokrinologiya
 21. Fərdi fermentologiya
 22. Zülalların biosintezi
 23. Heyvanların biokimyası
 24. Gen mühəndisliyi
Bookmark and Share