Biologiya Fakültəsi

BIOTEXNOLOGİYA LABORATORİYASI

Laboratoriya müdiri – prof. Həsənov R.Ə.

Elmi işçilərin tərkibi :

1.Əlizadə Q.İ – b.e.n. aparıcı elmi işçi
2.Səfərov N.S - b.e.n. aparıcı elmi işçi
3.Ağalarov R.i - b.e.n. aparıcı elmi işçi
4.Əliyev İ.İ. - tex.e.n. böyük elmi işçi
5.Mustafayev O.N - b.e.n. elmi işçi
6.Məhərrəmova X.X – böyük elmi işçi
7.Cəlilova A.R - kiçik elmi işçi
8.Hümbətova S.T – b.e.n. kiçik elmi işçi
9.Ramazanlı V.N – kiçik elmi işçi
10.Dibirova G.H - tərcüməçi-laborant
11.Məmmədova S.R - laborant
12.Aşırova G.V - böyük laborant

Elmi istiqamət – Canlıların həyat fəaliyyətinin molekulyar genetik və fiziki-kimyəvi əsasları

Mövzu - Xəzər dənizinin sahil zonalarından götürülmüş yaşıl mikroyosunlarının biotexnoloji tədqiqatlar üçün yararlı formalarının seçilməsi və kultura halına salınması. Bioenerjininenerjitu­tumlubioməhsullarınvə ekolo­ji təhlükəsizlik sistemlərinin yaradılması və tədqiqi

Alınan vacib elmi nəticələr :

Müəyyən edilmişdir ki, intensiv becərilmə şəraitində Dunaiella hüceyrələri (dəniz halofiti) ağ işığa az təlabkarlığı , xemostat rejimində yüksək gündəlik çıxımı və məhsuldarlığı ilə səciyyə olunur.

Bookmark and Share