Biologiya Fakültəsi

BIOTEXNOLOGİYA LABORATORİYASI

Laboratoriya müdiri – prof. Həsənov R.Ə.

Elmi işçilərin tərkibi :

1.Əlizadə Q.İ – b.e.n. aparıcı elmi işçi
2.Əliyev İ.İ. – b.e.n. böyük elmi işçi
3.Əliyeva F.K– b.e.n. böyük elmi işçi
4.Məhərrəmova X.X – b.e.n. böyük elmi işçi
5.Nəcəfli M.H. – b.e.n. elmi işçi
6.Hümbətova S.T – b.e.n.
7.Sudeyifzadə A.R. – kiçik elmi işçi

Elmi istiqamət – Xəzər dənizinin sahil zonalarından götürülmüş yaşıl mikroyosunlarının biotexnoloji tədqiqatlar üçün yararlı formalarının seçilməsi və kultura halına salınması

Alınan vacib elmi nəticələr :

Müəyyən edilmişdir intensiv becərilmə şəraitində Dunaiella hüceyrələri (dəniz halofiti) ağ işığa az təlabkarlığı , xemostat rejimində yüksək gündəlik çıxımı və məhsuldarlığı ilə səciyyə olunur.

Bookmark and Share