Biologiya Fakültəsi

BIOTEXNOLOGİYA LABORATORİYASI

Laboratoriya müdiri – prof. Həsənov R.Ə.

Elmi işçilərin tərkibi :

 1. Əlizadə Q.İ – b.e.n. aparıcı elmi işçi
 2. Ağalarov R.i - b.e.n. aparıcı elmi işçi
 3. Əliyev İ.İ. - tex.e.n. böyük elmi işçi
 4. Mustafayev O.N - b.e.n. elmi işçi
 5. Məhərrəmova X.X – böyük elmi işçi
 6. Cəlilova A.R - kiçik elmi işçi
 7. Ramazanlı V.N – kiçik elmi işçi
 8. Dibirova G.H - tərcüməçi-laborant
 9. Məmmədova S.R - laborant
 10. Aşırova G.V - böyük laborant
 11. Mehdiyev Ş.F. - kiçik elmi işçi

Elmi istiqamət – Canlıların həyat fəaliyyətinin molekulyar genetik və fiziki-kimyəvi əsasları

Mövzu - Xəzər dənizinin sahil zonalarından götürülmüş yaşıl mikroyosunlarının biotexnoloji tədqiqatlar üçün yararlı formalarının seçilməsi və kultura halına salınması. Bioenerjininenerjitu­tumlubioməhsullarınvə ekolo­ji təhlükəsizlik sistemlərinin yaradılması və tədqiqi

Alınan vacib elmi nəticələr :

Müəyyən edilmişdir ki, intensiv becərilmə şəraitində Dunaiella hüceyrələri (dəniz halofiti) ağ işığa az təlabkarlığı , xemostat rejimində yüksək gündəlik çıxımı və məhsuldarlığı ilə səciyyə olunur.

Bookmark and Share