Biologiya Fakültəsi

BİOFİZİKA VƏ MOLEKULYAR BİOLOGİYA KAFEDRASI

Kafedra müdiri - b.e.d., prof. Həsənov Ralfrid Əhəd oğlu – Biofizika sahəsində tanınmış alimdir.

Kafedranın tarixi:

Biofizika və molekulyar biologiya kafedrası 1976-1977-ci tədris ilində yaradılmışdır. Kafedranın yaradıcısı və ilk müdiri b.e.d., prof. Tofiq Hüseyn oğlu Məmmədov olmuş, o, 1993-cü ilə kimi, yəni ömrünün sonuna kimi kafedraya rəhbərlik etmişdir. Kafedraya 1993-2011-ci illərdə b.e.d., prof. Xanlar Dayyan oğlu Abdullayev, 2011-ci ildən isə b.e.d. prof. Ralfrid Əhəd oğlu Həsənov rəhbərlik etməkdədir.

Kafedranın nəzdində “Biotexnologiya” ETL və Biofizika tədris laboratoriyası fəaliyyət göstərmişdir. ETL hal hazırda da fəaliyyət göstərməkdədir.

Kafedrada doktorantura yolu ilə molekulyar biologiya, biofizika, nanobiotexnologiya ixtisasları üzrə elmlər doktorları və fəlsəfə doktorları hazırlanır.

Kafedranın mövcudluğu müddətində əməkdaşlarından 7 nəfər biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 3 nəfər elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Bundan əlavə aspirantura və doktorantura yolu ilə bir elmlər doktoru, 15-dən artıq fəlsəfə doktorları hazırlanmışdır. Onlardan da bir necəsi xarıci ölkə vətəndaşları olmuşlar.

Kafedrada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyələşdirdiyi qrant əsasında elmi işlər aparılır. Elmi işlərin nəticələri IF jurnallarda dərc olunmuşdur. Alınan elmi nəticələr əsasında kafedranın əməkdaşlarının bir neçə monoqrafiyaları Lap Lambert Academik publishing nəşriyyatında çap olunmuşdur. Kafedranın professor-müəllim heyyəti elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri ilə bir sıra Beynəlxalq konfranslarda, Respublikamızla yanaşı, Turkiyədə, Rusiyada, ABŞ-da, Macarıstanda, Almaniyada, Türkmənistanda və başqa ölkələrdə iştirak etmişlər.

Kafedranın professor – müəllim heyəti :

 1. Kafedra müdiri: b.e.d., prof. Ralfrid Əhəd oğlu Həsənov
 2. b.e.d., akad. İradə Məmməd qızı Hüseynova (əvəzçiliklə)
 3. f-r.e.d. prof. Rövşən İbrahimxəlil oğlu Xəlilov
 4. b.e.d. prof. Nağı Alməmməd oğlu Musayev
 5. b.e.n. dos. Natella Kəriş qızı Köçərli
 6. b.e.n. dos. Qafar İslam oğlu Əli-zadə
 7. b.e.n. dos.əvəzi Samirə Tofiq qızı Hümmətova


Kafedranın tədris - köməkçi heyəti:

 1. b.e.n. İradə Budaq qızı Əliyeva
 2. b.e.n. Səbinə Yaşar qızı Ocaqverdiyeva
 3. Samirə Rəmzi qızı Çıraqova
 4. Şəlalə Əli qızı Nəcəfəliyeva

 

Kafedranın elmi mövzusu: Canlı sistemlərin davamlılığının fiziki-kimyəvi və molekulyar-genetik mexanizmləri

Bakalavriatura  səviyyəsində  tədris olunan fənlər:

 1. Molekulyar  biologiya
 2. Biofizika
 3. Membranologiya
 4. Nanobiotexnologiya

Magistratura  səviyyəsində tədris olunan fənlər:

Biofizika ixtisası

 • Riyaziyyatın seçilmiş bölmələri
 • Bioinformatika
 • Biologiyanın müasir problemləri
 • Molekulyar biofizika
 • Biologiyada riyazi modelləşmə
 • Biofizikanın tədqiqat üsulları
 • Membran və resepsiya proseslərinin biofizikası
 • İxtisasın metodları
 • Bioenergetika
 • Fotosintez və Radiasiya proseslərinin biofizikası
 • Bioloji proseslərin kinetikası və termodinamikası

 

Molekulyar biologiya  ixtisası

 • Genetik informasiya ekspressiyasının tənzimlənməsi
 • Stress amillərinin təsirinin molekulyar mexanizmi
 • Molekulyar biologiyanın tədqiqat üsulları
 • Fotosintezin molekulyar biologiyası
 • İxtisasın metodları
 • Makromolekulyar proseslərin dinamik modelləri
 • Biomolekulların daşınmasının molekulyar  mexanizmi
 • Bioloji siqnalların ötürülməsinin  molekulyar mexanizmi və Gen mühəndisliyi

 

Nanobiotexnologiya  ixtisası

 • Bioloji proseslərdə enerji çevrilmələri
 • Ekoloji biofizika
 • Tibbi-bioloji  nanotexnologiya
 • Nanobiotexnologiyanın bio-fiziki-kimyəvi aspektləri
 • Nanotoksikologiya

Son üç ildə əsas nəşrlər :

 1. Köçərli N.K., S.T.Hümmətova, Mahmudov Z.M. Biofizika fənnindən praktikum. Dərs vəsaiti, Bakı, 2016, 160 s.
 2. X.D.Abdullayev, R.İ.Xəlilov, N.A.Musayev, Q.İ.Əlizadə, N.M.Zeynalova, N.K.Köçərli. Biofizika. Dərslik, Bakı, 2017, 325 s
Bookmark and Share