Biologiya Fakültəsi

BİOLOGİYA FAKÜLTƏSİNİN ELMİ ŞURASI

Fakültənin elmi Şurası tədrisinin və elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və onları müasir tələbələr səviyyəsinə qaldırmaq məqsədi ilə məsələlər müzakirə edilir və qərarlar qəbul olunur.
Elmi Şura fakültənin strukturunu təsdiq edir, kafеdraların və ETL-nın hesabatlarını qəbul edir, elmi-tədqiqat işlərinin planlarını təsdiq edir, fakültədə tədris, elmi tədqiqat işləri, beynəlxalq əlaqələr və digər məsələlər tez-tez elmi şuranın iclaslarında müzakirə obyekti olur. Elmi Şura fakültənin dekanının seçir və vaxtaşırı onun hesabatını dinlyir. Fakültədə çalışan professor-müəllim heyətinin seçkisini aparır. Onlara elmi adlar verir və s.


Elmi Şuranın üzvləri:

 1. Prof.Quliyev Akif Ələkbər oğlu – dekan, sədr
 2. b.ü.f.d. Ömərova  Səbinə Novruz qızı– dekan müavini – sədr müavini
 3. Dos.Abdıyev Vilayət Bəşir oğlu – dekan müavini, üzv
 4. Dos.Cabbarov Musa Telman oğlu– dekan müavini, üzv
 5. b.e.n.Hümmətova Samirə Tofiq qızı – elmi katib
 6. Prof.Qurbanov Elşad Məcnun oğlu – kafedra müdiri, üzv
 7. Prof.Mustafayev Qara Teyfur oğlu – kafedra müdiri, üzv
 8. Prof.Quliyev Rauf Ələkbər oğlu – kafedra müdiri, üzv
 9. Prof.Qənbərov Xudaverdi Qənbər oğlu – kafedra müdiri, üzv
 10. Prof. Həsənov Ralfrid Əhəd oğlu – kafedra müdiri, üzv
 11. Prof.Ağamalıyev Fərzəli Qayıbqulu oğlu – kafedra müdiri, üzv
 12. Prof.Əliyev Əli Həsən oğlu – kafedra müdiri, üzv
 13. Prof.Babayev Məcnun Şıxbaba oğlu, üzv
 14. Prof.Axundova Ellada Mirəli qızı, üzv
 15. Prof.Quliyeva Hökümə Fərman qızı, üzv
 16. Prof.Xəlilov Rövşən İbrahimxəlil oğlu, üzv
 17. Dos.Məmmədov Ziyəddin Mahmud oğlu,üzv
 18. Prof. Əhmədova Fərayət Ramazan qızı, üzv
 19. b.e.d.Cəfərov Mirmusa Miriş oğlu, üzv
 20. Dos.Əfəndiyev Pünhan Mustafa oğlu, üzv
 21. Dos.Mədətova Validə Mütəllim qızı, üzv
 22. Dos.Nəsibov Aydın Abbasəli oğlu, üzv
 23. Dos.Güləhmədov Sahib Qurban oğlu, üzv
 24. Dos.İsmayılova Sevinc Muxtar qızı, üzv
 25. Dos.Tağıyev Əbülfəz Nağı oğlu, üzv
 26. Dоs.Məmmədova Zülfiyyə Cəlal qızı,üzv
 27. Dos.Hümbətov Əsgər M. oğlu, üzv
 28. b.e.n. Ağalarov Rüfət İkram oğlu, üzv
 29. Nəcəfli Möhübbət Hümbət oğlu, Fakültə Həmkarlar Komitəsi sədri, üzv
Bookmark and Share