Biologiya Fakültəsi

Botanika və Bitki fiziologiyası

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

 1. Kafedra müdiri vəzifəsini icra edən: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Qurbanov Elşad Məcnun
 2. b.e.n., dos. Cabbarov Musa Telman (daxili əvəzçiliklə 0,5 ştat)
 3. b.e.n., dos. Zeynalova Zemfira Abdul
 4. b.e.n., dos. Əliyeva Sevil Abutalıb
 5. b.e.n., dos. Əfəndiyev Pünhan Mustafa
 6. b.e.d., prof. Məmmədova Afət Oqtay (daxili əvəzçiliklə 0,5 ştat)
 7. b.e.n., dos. Əfəndiyeva Şəhla Məmməd
 8. b.e.n., dos. Məmmədova Zülfiyyə Cəlal
 9. b.e.n., dos. Mehdiyeva Lalə Neymət
 10. b.e.d., prof.əv. Abdıyev Vilayət Bəşir
 11. b.e.n., dos. İsmayılova Sevinc Muxtar
 12. b.e.n., dos. Tahirli Sevda Məmmədsəlim
 13. b.e.n.,.əv. Səfərov Asim Rafiq
 14. b.ü.f.d., müəllim Baxşiyev Vazeh Sədi (0,5 ştat)
 15. b.e.n., müəllim Nəcəfli Möhübbət Hümbət (0,5 ştat)
 16. b.ü.f.d., müəllim Məmmədova Fidan Rasim 23.05.1984
 17. b.ü.f.d., müəllim Hüseynova Humirə Zəfər (0,5 ştat) 14.06.1983
 18. b.ü.f.d., müəllim Alıyeva Nigar Fazil (0,5 ştat)
 19. lab.müd. Qasımova Sevil Məmməd
 20. b.ü.f.d., böyük lab. Alosmanova Vəfa Mirəli 20.07.1969
 21. böyük lab. Əsədova Kəmalə Adil 25.10.1977
 22. b.ü.f.d., böyük lab. Baxşiyev Vazeh Sədi (0,5 ştat) 01.01.1970
 23. böyük lab. Aslanova Tərlan Aslan (0,5 ştat) 07.09.1985
 24. böyük lab. Abdullayeva Şəfəq Xanlar 30.01.1972
 25. böyük lab. Məmmədova Gülarə Səfərqulu 19.06.1975
 26. böyük lab. Mazanova Sevinc Cahangir 23.12.1961
 27. lab. Kişiyeva Şani Şaban (0,5 ştat) 04.08.1998
 28. böyük lab. Əhmədova Nigar Afiq 10.12.1991

Kafedrada tədris olunan fənnlər
Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

 1. Bitkilərin morfologiyası və anatomiyası
 2. İbtidai bitkilərin sistematikası
 3. Аli bitkilərin sistematikası
 4. Mikologiya
 5. Bitki ekologiyası
 6. Akvakulturalar
 7. Su bitkiləri
 8. Yosunların yetişdirilməsi
 9. Dərman əhəmiyyətli su bitkiləri
 10. Axar çay hövzələrinin su bitkiləri
 11. Biostatistika
 12. Bitki fiziologiyası
 13. Fotosintez
 14. Planktonologiya
 15. Su bitkilərinin fiziologiyası
 16. Şit su hövzələrinin su bitkiləri
 17. Biomüxtəliflik


Magistratura səviyyəsi üzrə:

 1. Bitki örtüyünün mühafizəsi
 2. Bitkilərin cografiyası və yerli flora
 3. Аqrofitosenologiya
 4. Dekorativ gülçülük və bağçılıq
 5. İxtisasın metodları
 6. Mədəni bitkilərin mənşəyi
 7. Geobotanika
 8. Bitkivaridatı
 9. Ümumi mikologiya
 10. Tətbiqi mikologiya və göbələklərin müasir təsnifatı
 11. Qeyri-müəyyəngöbələklər
 12. Göbələklərin biotexnologiyada tətbiqi
 13. Texniki mikologiya
 14. Fitopotologiya
 15. Göbələklərin fiziologiyası və yırtıcı göbələklər
 16. Ekologiyanın qlobal problemləri
 17. Bitki örtüyünün mühafizəsi
 18. Davamlı inkişaf
 19. Tətbiqi ekologiyanın əsasları
 20. Bioindikasiya və ekoloji nəzarət
 21. Bitkilərdə avtotənzimlənmə
 22. Hüceyrə fiziologiyası
 23. Bitkilərdə su mübadiləsi və mineral qidalanma
 24. Bioenergetikanın əsasları
 25. Canlı sistemlərin metabolizmi
 26. Bitkilərin tənəffüsü
 27. Böyümə və inkişaf və davamlılıq fiziologiyası

 

Bookmark and Share