Biologiya Fakültəsi

BİTKİ FİZİOLOGİYASI KAFEDRASI

Kafedra müdiri – Biologiya elmləri doktoru, dosent Abdıyev Vilayət Bəşir oğlu

Bitki fiziologiyası kafedrasının rəhbərləri: görkəmli fizioloq, istedadlı alim və pedaqoq, Azərb.SSR EA-nın akademiki M.N.Abutalıbov (1953-1960), prof. A.X.Tağızadə (1961-1978).
1979-cu ildən 2016-cı ilədək bitki fiziologiyası kafedrasına biologiya elmləri doktoru, professor, ABŞ İllinoys EA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi, bitki fiziologiyası və biofizikası sahəsində görkəmli alim kimi tanınan Qasımov Neymət Abbasəli oğlu rəhbərlik etmişdir. Hal-hazırda isə

Professor-müəllim heyəti:

 1. b.e.d. dos. Abdıyev V.B.
 2. b.e.n. müəl. Nəcəfli M.H.
 3. b.e.n. dos. Əliyeva F.K.
 4. b.e.n. dos. Abduyeva S.M.

 

Elmi istiqamət: Şoranlıq şəraitində bitkilərin metobolizmin xüsusiyyətləri

Tədris edilən əsas fənlər:

 • Bitki fiziologiyası
 • Bitki anatomiyası
 • Biometriya
 • Fotosintez
 • Mineral qidalanma

Son üç ildə əsas nəşrlər:

 • N.A.Qasımov, Q.Ə.Rzayeva, S.M.Abduyeva və b. Bitki fiziologiyasından laboratoriya praktikumu (dərs vəsaiti), Bakı 2005, 183 səh
 • N.Ə.Əliyeva, S.M.Abduyeva və b. Böyük ixtisas təxrübəsi (dərs vəsaiyi), Bakı 2006, 92 səh.
Bookmark and Share