Biologiya Fakültəsi

dos. Cabbarov Musa Telman oğlu

Biologiya elmləri namizədi, dosent, dekan müavini

İş telefonu: +(99412) 539 04 41; (+99412) 539 10 91
E-mail: musa_telman@mail.ru


QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
1969-cu il 1 noyabr tarixində Ermənistan SSR Amasiya rayonunun Güllübulag kəndində anadan olub. 1975-1985-ci illərdə Güllübulag kənd orta məktəbini bitirmişdir. ü1987-1993-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin əyani şöbəsinin tələbəsi olub 1988-1989-cu il Almaniya Demokratik Respublikasında hərbi xidmətdə olub. ü1994-1997-ci illərdə BDU-nun Botanika kafedrasının əyani təhsil üzrə aspirantı olub 1998-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasının baş laborantı vəzifəsində işləyib. ü 2000-ci ildə “Botanika” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1999-cu ildən Bakı Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında müəllim, baş müəllim, 2008-ci ildən dosentdir. 2007-ci ildə Azərbayan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasını bitirib. ü Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1993, ildə Bakı Dövlət Unversitetini bitirib
 • 2000-ci ildə «Talışın dağ-kserofit bitkiliyi» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Biologiya elmləri namizədidir.
 • 2008 - dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1985-1986 Amasiya rayonunun Güllübulag kəndində “Polad” kolxozu
 • 1998-ci ildən BDU-da Botanika kafedrasında çalışır. üApardığı dərslər: Bitki morfologiyası, Ali bitkilərin sistematikası, Tərəvəz bitkilərinin xəstəlikləri
 • 27 məqalənin müəllifidir
 • Ilk dəfə olaraq Azərbaycanın dağ-kserofit bitkiliyini öyrənib.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Geobotanika, Azərbaycanın dağ-kserofit bitkiliyi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 10-14 June 2002, Yüzüncü Yıl University Van Turkey.
 • XVI Ulusal Bioloji konqrensi
 • 4-7 eylül, 2002, Malatya IV Balkan Botanikal Congress. Sofia, Bulqaria,
 • 20-26 june, 2006. Asian Sournal of Plant Sciences 5 (5) 2006.
 • 19 Ulusal Bioloji Kongresi 23-27 Haziran, 2008, Trabzon.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2004, Şəki yaylasının dağ-kserofit bitkiliyi. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, XXV cild, Bakı-s. 340-342.
 • 2006, The useful plants where growin ecosystems of mountainous regions in Azerbaijan. IV Balkan Botanikal Congress. Sofia, Bulqaria, 20-26 june, s. 280.
 • 2006, The Pytosociological Characteristics of Ecosystems of Mountain of Tolysh. Asian Sournal of Plant Sciences 5 (5) s. 899-904.
 • 2005, нагорные ксерофиты южного Макросклона Большого Кавказа (в переделах Азербайджана). AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, XXVI cild, Bakı- s. 165-167.
 • 2008, Azərbaycanın Dağlıq bölgələrinin faydalı bitkiləri. 19 Ulusal Bioloji Kongresi, 23-27 Haziran, Trabzon.

KİTABLAR

 1. Bitki morfologiyası fənnindən qiyabi şöbənin tələbələri üçün metodik göstəriş, BDU nəşriyyatı, Bakı-2000.
 2. Biologiya-6 (orta ümumtəhsil məktəblərinin biologiya müəllimləri üçün metodik vəsait). ADPU-nun mətbəəsi, Bakı-2006, 141 s.
 3. Geobotanika (dərslik). BDU nəşriyyatı, Bakı-2009, 241 s.
Bookmark and Share