Biologiya Fakültəsi

Dos. Hüseynova N.T


Biologiya elmləri namizədi, dosent
Tel.: (012)4312777
e-mail: biolog-bdu@rambler.ru

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

07 dekabr 1960-cı il Bakı şəhərində anadan olub
1967-ci ildə Yasamal rayonu 138 saylı orta məktəbə daxil olub
1977-ci ildə orta məktəbi bitirib
Ailəlidir. İki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1985-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Biologiya fakultəsini bitirib
1992-1995-ci illərdə "Genetika" ixtisası üzrə aspiranturada təhsil alıb
1995-ci ildə "Mutasiyaların yaranmasının ilkin mərhələlərində nitrozodimetilamin və tsiklofosfamidin genotoksikliyinin korreksiyası mexanizminin xüsusiyyətləri" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib, alimlik dərəcəsi alıb.
Hal-hazırda doktorluq işi üzərində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1977-1979 cu illərdə "Azkommunlayihə"layihə institutunda işləyib
1982-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Genetika kafedrasında laborant, baş laborant, laboratoriya müdiri, müəllim, baş müəllim, hal-hazırda isə dosent vəzifəsində çalışır.
Apardığı dərslər: Sitologiya, Histologiya, Embriologiya, Biologiyanın tədrisi metodikası
45 məqalə, 2 metodik vəsait və 2 dərsliyin müəllifidir.
1989, 1992, 1994-cü illərdə Respublika elmi konfranslarında Fəxri fərmanlarla təltif olunub.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Genetika, antimutagenez, farmakoloji genetika.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1993-cü ildə Moskvada "bioantioksidant"1V elmi konfrans.
 • 1999-cu ildə Türkiyədə Beynəlxalq kofrans.Qəhrəmanmareş.
 • 2002-ci ildə Bakıda keçirilən "Genomun mühafizəsi problemləri Respublika konfransı"
 • 2004-cü ildə Bakıda keçirilən "Biologiyada inkişaf və müasirlik" Respulika konfransı
 • 2005-ci ildə Bakıda keçirilən "Eksperimental biologiya və müasirlik" Respublika elmi konfransı
 • 2007-ci ildə Bakıda keçirilən "Ekologiya, təbiət və cəmiyyət" Akademik H.Əliyevin 100-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans
 • 2007-ci ildə Bakıda keçirilən "Tətbiqi biologiyanın problemləri" Respublika elmi konfransı
 • 2008-ci ildə Bakıda keçirilən H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • "Антимутагенная коррекция генотоксичности химических соединений промутагенного типа действия во взаимосвязи с состоянием активности цитохрома Р-450". "Biologiyanın müasir problemləri" elmi konfrans BDU.2001.
 • "Коррекция генотоксичности циклофосфамида в дозах, используемых в практической медицине" Genomun mühafizə problemləri. I buraxılış. s.74-78. Bakı. 2002.
 • "Фармакологические аспекты применения генозащитных средств на примере циклофосфамида".M.Axundovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans.BDU.2002.
 • "Tibdə istifadə olunan tsiklofosfamid preparatının genotoksikliyinin korreksiyası"."Genomun mühafizəsi problemləri"respublika konfransının materialları.1-ci buraxılış.Bakı.2002.
 • "Особенности защиты генома высших организмов от мутагенов окружающей среды".Biologiyada inkişaf və müasirlik.2004.
 • "Коррекция генотоксичности химических соединений промутагенного типа действия во взаимосвязи с модификацией процессов перекисного окисления липидов "Eksperimental biologiya və müasirlik" Respublika elmi konfransının materialları.bakı.2005.
 • "Tsiklofosfamidin genotoksikliyindən genomun mühafizəsi". "Tətbiqi biologiyanın problemləri" respublika elmi konfransı. Bakı.2007.
 • "Sogan toxumlarının kökcüklərində şüalanmadan əvvəl və sonra dihidrokversetinin antimutagen effekti".respublika elmi konfransı. Bakı. 2007.
 • "Снижение мутагенности ионизирующей радиации экстрактом из плодов унаби" Akademik HəƏliyevin 100-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans.Bakı.2007.
 • "Исследование генозащитного действия композиции экстрактивных веществ" H.Ə.Əliyevin anadan olmasını 85-ci ildönümünə həsr olunmuş respublika elmi konfransı.BDU.2008.
 • "Модификация мутагенеза при воздействии экстрактом из плодов унаби"H.Ə.Əliyevin anadan olmasını 85-ci ildönümünə həsr olunmuş respublika elmi konfransı.BDU.2008
 • "Ozonun müxtəlif təsir müddətlərinə məruz qalmış buğda toxumlarının kökcüklərində anfen antioksidantının antimutagen effekti"H.Ə.Əliyevin anadan olmasını 85-ci ildönümünə həsr olunmuş respublika elmi konfransı.BDU.2008.
 • "Особенности механизма защиты генома высших организмов от мутагенных ксенобиотиков" ADPU-nun xəbərləri.Təbiət elmləri seriyası. N 1. s.40-46. 2009.

KİTABLAR

 1. Sitologiya fənnindən metodik göstəriş
 2. "Ümumi biologiya" X sinif rus məktəbləri üçün dərslik.
 3. Тестовая книжка для аудиовизуальных учебных систем по предмету "Общая биология"(tərcümə)
 4. Методическое пособие для аудиовизуальных учебных систем по предмету "Общая биология"(tərcümə)
 5. Fərdi inkişafın biologiyası (çapdadır)
Bookmark and Share