Biologiya Fakültəsi

Dos. Zeynalova N.M


Biologiya elmləri namizədi, dosent
İş telefonu- (+99412) 539 10 91
e-mail: z_nergiz@mail.ru

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1942-ci ildə dekabrın 1-də Bakı şəhərində anadan olub.
1951-1961-ci illrd Bakı şəhəri 39 saylı məktəbdə oxuyub
1961-1966-cı illərdə ADU-nun biologiya fakültəsində təhsil alıb
Ailəlidir, 2 uşağı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1961-1966-cı ildə S.M.Kirov adına Bakı Dövlət Unversitetinin biologiya fakultəsini bitirib.
1977-ci ildə «Payızlıq buğdanın müxtəlif qidalanma şəraitində yatmağa qarşı davamlılığında xlorxolinxloridin tətbiqinin fizioloji təsiri və effektliyi» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1997-ci ildə dosent elmi adı verilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1966-1968-ci illərdə Abşeron rayonunda orta məktəbdə kimya-biologiya müəllimi
1968-1973-cü illərdə Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunda aspirant olub
1971-1977-ci illərdə Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunda elmi işçi vəzifəsində işləyib
1977-1981-ci illərdə biofizika və molekulyar biologiya kafederasında müəllim
1981-1992-ci illərdə biofizika və molekulyar biologiya kafederasında baş müəllim
1992- h/h - BDU-nun biofizika və molekulyar biologiya kafederasında dosent vəzifəsində çalışır.
Apardığı dərslər: «biofizika», «molekulyar biologiya», «menibranalogiya», «Fotobioloji proseslərin biofizikası».
14-məgalənin, 34 tezisin və 2 metodik vəsaitin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Biofizika

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1980- Tbilisi, Gürcüstan, Gənc alimlərin II Ümumittifaq konfransı «Biologiyanın müasir problemləri».
 • 1982- Moskva, Biofiziklərin I Ümumittifaq qurultayı
 • 1994- Bakı, Bakı, I beynəlxalq elmi-texniki konfransı
 • 2002- Bakı beynəlxalq konfransı
 • 2004- XVII Ulusal Bioloji konqresi, Adana, Türkiyə
 • 2006- Ümumrusiya konfransı «Ekoanalitika»-2006, Samara
 • 2007 -VII Beynəlxalq simpozium. Puşino, Rusiya
 • 2007- Minsk, Belarusiya. V Beynəlxalq elmi konfransı
 • 2007- Bakı, Beynəlxalq konqress
 • 2008- Moskva, Rusiya. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransı

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2004, Musayev N.A., İsmailov E..R., Zeynalova N.M. Hiperpolarization of Chare Cymnophyela plazmalemma inder levorine infuence. XVİİ. Ulusal Bioloji konqresi. 21-24 Haziran, Çukurova Unversiteti. Adana.
 • 2004, Sultanova G.G., Samedova A.D., Zeynalova N..M, Abdullayev X.D. The effekt of some physiologically active substances on Erythrecytfe membranes in normal sfafe and tumour pothology. XVII Ulusal Bioloji Konqresi. 21-24 Haziran.
 • 2005, Əlizadə Q.Y., Zeynalova N.M. Bioloji obyektlərin optiki tədqiqat metodları (spekfratofometsiya, fotoelektrokolorimefsiya) metodik vəsait. Bakı. 2006, Алиева В.А., Мамедова М.Ф., Чырагов Ф.М., Зейналова Н.М.. Исследование комплексообразования железа (III) с (2,3,4-пригидроксифенилазо) бензидином в присутствии поверхностно- активных веществ.II Всероссийская конференция по анализу объектов окружающей среды, «Экономистика-2006», Самара.
 • 2007, N.A. Musayev, N.M. Zeynalova, M.A.Nabiyev, Comprative investiqation of Co2+ influence on plasmalemma bioelektric characteristics of Nitellopsis oftusa and Triama Bigotensis cells. Prosiding of the Ninth Baku İnternational congres «Energy, ecology, molomy»Baku 7-9 İune. 2008, Н.Кочарли, Н.М.Зейналова. Влияние ионов мефу на клеткиCandida guilliermondii. Актуальные проблемы биоэкологии. Международная научно- практическая конференция. Москва 21-24 октября.
Bookmark and Share