Biologiya Fakültəsi

dos. Zeynalova Zemfira Abdul qızı


biologiya elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: (+99412) 539-04-41

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT 1949-cu ildə iyulun 3-də Quba rayonunda anadan olub. 1964-cu ildə S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsinə daxil olmuş və 1969-cu ildə həmin fakultəni bitirmişdir. Ailəlidir, 2 övladı var. TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1969-cu ildə S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişdir.
 • 1976-cı ildə «Müxtəlif bitkilərin rizosferasında maya göbələklərinin yayılması» mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir.
 • 2001 – dosent adını almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1969-72-ci illərdə əvvəl orta məktəbdə müəlim sonra isə BŞSE stansiyasında bakterioloq,
 • 1977-1987 illərdə E.T. əkinçilik institutunda elmi işçi;
 • 1987-ci ildə mikrobiologiya kafedrasında baş laborant;
 • 1992-ci ildən Botanika kafedrasında əvvəl müəllim sonra isə dosent vəzifəsində çalışır.
 • Aparıdığı dərsləri: "Ibtidai bitkilərin sistematikası", "Mikalogiya", "Texniki mikalogiya",” Mikologiyanın tarixi və metodologiyası”.
 • 50 məqalənin və 1 kitabın müəllifidir.
 • İlk dəfə müxtəlif bitkilərin rizosferasında maya göbələklərinin yayılması tədqiq edilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ibtidai bitkilər və Mikologiya

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1980-cı ildə Gürcüstanda konfransında iştirak etmişdir.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2004 - Ibtidai bitkilərdən proqram. Bakı, BDU.
 • 2004 - Əvəlik pası Raccina acetasae, Respublika elmi konfransının mat. BDU, Bakı.
 • 2004 - Распространение дрожжей в ризосфере капусты и кукурузы, Respublika elmi konf. mat., Bakı, BDU.
 • 2005 - Дрожжи ризосферы разных сортов яблони, Respublika elmi konf. mat., Bakı, BDU.
 • 2005 - Binəqədi torpaqlarından ayrılmış maya göbələkləri, Respublika elmi konf. mat., Bakı, BDU.
 • 2006 - Buğdanın pas xəstəliyi, Respublika elmi konf. mat., Bakı.
 • 2007 - Abşeron ərazisində yayılmış zeytun bitkisinin mikobiotası, Respublika elmi konf. mat., Bakı, BDU.
 • 2007 - Abşeronda badam bitkisinin Kobatiella xəstəliyi, Respublika elmi konf. mat., Bakı, BDU
 • 2007 - Nar bitkisinin mikrobiotikası, Respublika elmi konf. mat., Bakı, BDU
 • 2008 - Quru suptropik bitkilərin pas xəstəliyi, Respublika elmi konf. mat., Bakı, BDU

KİTABLAR

 1. Mikologiyadan dərslik, 2008
Bookmark and Share