Biologiya Fakültəsi

dos. Aydın Abbasəli oğlu Nəsibov

Biologiya elmləri namizədi, dosent.
İş telefonu: (+99412) 539 08 81
E-mail: biochem@mail.az

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1 may 1938-ci il Gürcüstan Respublikasının Marneuli rayonunun Qaçağan kəndində anadan olub. 1945-1956-cı illərdə Qaçağan orta məktəbində təhsil almışdır. Ailəlidir. 2 uşağı vardır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1963-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsini bitirib. ü 1967-ci ildə “Quba-Xacmaz zonasında becərilən mədəni və yabani heyva sortlarının fizioloji və biokimyəvi xüsusiyyətləri” mövzusu üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. ü 1972-ci ildə dosent diplomunu almışdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin Biokimya və Biotexnologiya kafedrası. ü 1968-cı ildən BDU-nun Bitki Fiziologiyası kafedrasında sonra, 1972-ci ildən BDU-nun Biokimya və Biotexnologiya kafedrasında çalışır. ü Biokimya, Biotexnologiya, Enzimologiya, Vitaminologiya və Qida maddələrinin saxlanılmasının biokimyası fənnlərindən dərs aparır. ü 51-dən çox məqalə müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Meyvələrin yetişməsinin biokimyası və fiziologiyası.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  • “K-0177 Leykurum və K-0201 Melyanopus buğda hibridlərində triptofanın aşkar edilməsi”. Elmi-Konfransin materialları, 2002.
  • “Yumşaq və bərk buğda dənində lizinin təyini”. Respublika Elmi-Konfransin materialları, 2004.
  • “Bərk və yumşaq buğda sortlarının bəzi nümünələrində spektrlərin dəyişməsinin təyini”. Respublika Elmi-Konfransin materialları, 2006.
  • “Müxtəlif perspektivli mərcimək formalarında ümumi azot və lizinin təyini. Respublika Elmi-Konfransin materialları, 2007.
  • “Bəzi buğda nümunələrində klekovinanın təyini” Biologiyanın müasir problemləri. Respublika Elmi-Konfransin materialları, 2005.
Bookmark and Share