Biologiya Fakültəsi

Vilayət Abdıyev


Biologiya elmləri namizədi,dosent,
dekan müavini.
Iş telefonu +(99412) 539 06 13

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1952-ci il sentyabrın 20-də Tovuz şəhərində anadan olub.
1959-1969-cu illərdə Tovuz şəhərində orta məktəbdə oxuyub.
1969-1974-cü illərdə BDU-nun biologiya fakültəsində təhsil alıb.
1975-ci ildən BDU-da çalışır.
Ailəlidir 3 övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1969-1974-cü illərdə BDU-nun biologiya fakültəsində təhsil alıb.

1987, b.e.n., «Duzluluq şəraitində qliqofit və halofit bitki köklərinin udulma və tənəffüs aktivliyi».

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1975-1979 – laborant Genetika və Darvinizm kafedrası
1979-1980 – baş laborant Bitki fiziologiyası kafedrası
1980-1988 – müəllim bitki fiziologiyası kafedrası
1988 – 1990 – baş müəllim bitki fiziologiyası kafedrası
1990 – h/h dosent bitki fiziologiyası kafedrası
1998 – h/h elmi işlər üzrə dekan müavini
Apardığı dərslər: biometriya, bitki fiziologiyası

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Duzluluq şəraitində bitkilərdə fizioloji və biokimyəvi proseslərin tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1978, Tiflis, Gürcüstan: «Biologiyanın müasir problemləri» mövzusunda konfrans.
 • 1981 – Sankt Peterburq, Rusiya: «Bitkilərin xəstəliyə və ekstremal faktorlara davamlılığın artırılması» beynəlxalq simpozium.
 • 1986 – Daşkənd, Özbəkistan: «Duzadavamlılığın fizioloji və biokimyəvi əsasları», IV ümumi ittifaq simpoziumu.
 • 2004, Bakı, Azərbaycan: «Biologiyanın müasir problemləri» mövzusunda elmi konfransı.
 • 2005. Bakı, Azərbaycan: «Eksperimental biologiya və müasirlik» mövzusunda elmi konfransı.
 • 2006, Bakı, Azərbaycan: «Biologiyada elmi nailiyyətlər» mövzusunda elmi konfransı.
 • 2007, Bakı, Azərbaycan: «Tətbiqi biologiyanın problemləri» mövzusunda elmi konfransı.
 • 2008, Bakı, Azərbaycan: «Biologiyanın müasir problemləri» mövzusunda elmi konfransı.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2004. Duzluluq şəraitində bitki köklərində krebtri effektinin öyrənilməsi.
 • 2006. Duzluluq şəraitində bitkilərin tənəffüsündə ADF-in qeyri-akseptor rolu.
 • 2007. Arpa köklərinə xlor ionlarının daxil olmasında membran lipidlərinin və zülallarının rolu.
 • 2007. Duzluluq şəraitində bitki hüceyrələrində aerob qlikolizin rolu.
 • 2007. Qurğuşun və nikelin arpa cücərtilərinin tənəffüs intensivliyinə təsiri.

KİTABLAR

 1. 1997. Riyazi üsulların biologiyada tətbiqi və informatika
Bookmark and Share