Biologiya Fakültəsi

dos.Hümbətov Ə.M.

Biologiya elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: (+99412) 539-10-91
E-mail: qumbatov@mail.ru

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1942-ci ildə Azərbaycan respublikasının Cəbrayıl rayonundakı Quycaq kəndində anadan olmuşdur.

Evlidir, üç övlad atasıdır

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1963-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirib. ü Namizədlik dissertasiyası: «Azərbaycanın cənub-şərq rayonlarında pambığın əsas ziyanvericilərinin entomofaqları» (1973).

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1963-cü ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirib. ü 1970-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Onurğasızlar Zoologiyası kafedrasında işləyir. ü Apardığı dərslər: Onurğasızlarzoologiyası» və «Entomologiya və bitki mühafizəsi» kurslarıidan mühazirə, laboratoriya və praktiki məşğələlər aparır. ü 50 məqalənin, 4 kitabın müəllifidir. ü Bir nəfər elmlər namizədi yetişdirmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin ziyanvericilərinə qarşı bioloji mübarizə tədbirlərinin hazırlanması və tətbiqi üzrə, həmçinin sfesidlərin faunasının öyrənilməsi sahəsində tədqiqat işləri aparır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 2005, Eksperimental biologiya və müasirlik mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. BDU, s.222-223

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  • 2007, Питание личинок и взаимодействие жалящих ос при фуражировке. Bakı Universitetinin xəbərləri jurnalı. Təbiət elmləri seriyası, səh. 74-79
  • 2008, Bakalavr hazırlığı üçün «Entomologiya və bitki mühafizəsi» fənninin proqramı. Bakı.
  • 2008, Жалящие перепончатокрылые (Hymenoptera, Sphecidae, Vespidae) и их хозяйственнон значение. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri.Bakı, s. 206-210

KİTABLAR

Bookmark and Share