Biologiya Fakültəsi

Dos. Məcidov M.M

Biologiya elmləri namizədi, dosent
İş telefonu- (+ 99412) 539 10 91

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1939-cu ilin 5 fevralında Şəki rayonunun Qayabaşı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olub.
1947-ci ildə I sinfə daxil olub 1954-cü ildə VII sinfi bitirib.
1954-58 –ci illərdə Şəki kənd təsərrüfatı texnikumunda oxuyub aqronom ixtisası alıb.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1971- Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) biologiya fakultəsini bitirib.
1980 – «Selenli birləşmələrin sitoloji və sitogenetik təsirinin tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

Qayabaşı kəndində aqranom.
Bakı Dövlət Unversitetində laborant.
Təkamül təlimi muzeyinin müdiri.
1970-ci ildən Azərbaycan Dövlət Universitetinin genetika və darvinizm kafedrasında çalışır
Apardığı dərslər: Genetika, Biologiyanın tədrisi metodikası, Təkamül təlimi, Böyük ixtisas təcrübəsi.
70 elmi işin, o cümlədən 2 kitabın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Antimutagenez

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 2003, Türkiyə, Çanaqqala Universitetində konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  • 2008, «Dərman bitkiləri əsasında yaradılmış «daşəridən» preparatının antimutagen təsir xüsusiyyətləri», Biologiyanın müasir problemləri , ulu öndər Heydər Əliyevin 85 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 25-26 aprel, s.91
  • 2008, Müxtəlif tipli DNT zədələnmələrinin çay yarpaqlarından alınmış ekstratlarla korreksiya olunma xüsusiyyətləri. Biologiyanın müasir problemləri , ulu öndər Heydər Əliyevin 85 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 25-26 aprel, s.97,
  • 2007, Müxtəlif dərman bitkiləri əsasında yaradılmış preparatın antimutagen təsir xüsusiyyətləri. «Tətbiqi biologiyanın problemləri», Respublika elmi konfransının materialları. (27-28 aprel), s.118.

KİTABLAR

1.M.Ş.Babayev,M.M.Məcidov (dərs vəsaiti)Bakı, 2006,279 səh.
2.M.Ş.Babayev,M.M.Məcidov (dərs vəsaiti)Bakı, 2008,223 səh.

Bookmark and Share