Biologiya Fakültəsi

Qarabəyli Oqtay Zaman oğlu

Biologiya elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: (+99412) 539 10 91

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1943-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Samux rayonunun Alpout kəndində anadan olmuşdur. Evlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1972-ci ildə S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetini (indiki Bakı Dövlət Universiteti) bitirib.
1978-ci ildə «Orta və Cənubi Xəzərdə qarınayaq ilbiz növlərinin yaılması» mövzusu üzrə Biologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1965-1970-ci illərdə Virusologiya, mikrobiologiya və gigiena ETİ-də çalışmış,
1970-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Onurğasızlar zoologiyası kafedrasında işləyir.
«Onurğasızlar zoologiyası», «Hidrobiologiya», «Onurğasız heyvanların müqayisəli anatomiyası» kurslarından mühazirə, laboratoriya və praktiki məşğələlər aparır
31 məqalənin və bir kitabın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Quru mühitində yayılmış molyuskaların faunasının öyrənilməsi sahəsində tədqiqat işləri aparır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  • 2004, Xəzərin Abşeron yarımadasının Şimal hissəsində Caspiohydrobia star. (Mollusca, Qastrapoda) cinsi növlərinin yayılma xüsusiyyətləri. AMEA-nın elmi məqalələr məcmuəsi, «Ekomədəniyyət», Bakı, s. 57-60.
  • 2006, Видовой состав зообентоса Северо-западной части Южного Каспия. AMEA-nın elmi məqalələr məcmuəsi, Bakı, s. 155-159.
  • 2006, Masallı bölgəsinin bəzi göllərində yayılmış ilbizlərin trematod faunası. Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət jurnalı, Bakı, s. 27-31.
  • 2006, Magistr hazırlığı üçün « Onurğasız heyvanların müqayisəli anatomiyası» fənninin proqramı. BDU, 6 səh.
  • 2006, Namizədlik minimum vermək üçün «Hidrobiologiya» fənninin proqrammı. BDU, 5 səh.
  • 2008, Bakalavr hazırlığı üçün «Onurğasızlar zoologiyası», «Ümumi hidrobiologiya» fənnlərinin, «Onurğasızlar zoologiyasından çöl-tədris təcrübəsi» nin proqramları, BDU, 20 səh.
  • 2008, Tovuz bölgəsinin quru ilbizləri və çaylarının makrozoobentosunun öyrənilməsinə dair. H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr olunmuş respublika konfransının materialları, Bakı.

KİTABLAR

  1. Зоология беспозвоночных. Учебное пособие, Изд-во «Адилоглы», Баку, 2003, 85 стр.
Bookmark and Share