Biologiya Fakültəsi

Süleymanova Gülşən Çərkəz qızı

 

Biologiya elmləri namizədi, dosent
is telefonu: (+99412) 539 10 91
e-mail: gulshan64@mail.ru

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1964-ci i 17 yanvar tarixində Bakıda anadan olub

Iki övladı var

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1986-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsini bitirib,
1998-cü ildə “fakultativ-termofil qov göbələklərinin fermentativ aktivliyi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir
doktorluq dissertasiyasının mövzusu –“Azərbaycanın tugay meşələrində qov göbələklərinin yayılması və fiziolojı xüsusiyyətlərinin öyrənilmasi”.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1988-1998 Azərbaycan Respublikasi mərkəzi səhiyə-yeyinti laboratoriyası. Vəzifasi-bakterioloq.
1998- ci ildən hal-hazıra kimi Mikrobiologiya kafedrasında çalışır, dosentdir
Bakalavr pilləsində “mikrobiologiya “, “sənaye mikrobiologiyası”, “biotexnologiya” fənlərindən, magistr pilləsində “mikrobiologiyanın tarixi və metodologiyası”, “böyük ixtisas təcrübəsi”, “mikrobiologiyanın müasir problemləri”, “maya göbələklərinin fiziologiyası, “tibbi mikrobiologiya” fənlərindəndən dərslər aparır
22 məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Azərbaycanın tugay meşələrində qov göbələklərinin yayılması və fiziolojı xüsusiyyətlərinin öyrənilmasi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 3-cü ümumittifaq konfransı “Selülaza və hüceyrə divarının digər komponentlərinin biosintezi” Kazan 1990.
 • Ümumittifaq konfrans “Biotexnologiya nailiyyətləri-Agrosənaye kompleksinə” Çernovtsı 1991.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 1. “Ağacçürüdən qöv göbələklərinin aktivliyinə temperaturun təsiri”. “Biologiyada inkişaf və müasirlik” elmi konfrans materialları. BDU, 2004, s.66
 • “Xəzər dənizi azotfiksəedən mikroorganizmlarinin mövsümi dəyişkənliyi”. “ Ekologiya, Fəlsəfə və Mədəniyyət” AMEA, elmi məqalələr məcmuəsi 39, 2005, s.73
 • “Xəzər dənizinin bəzi hissələrinda azotfiksaedən mikroorganizmlarinin yayılması”. “ Ekologiya, Fəlsəfə və Mədəniyyət” AMEA, elmi məqalələr məcmuəsi, 2005, s.90
 • “Ağ çürük əmələ gətirən bazidili ağacçürüdən göbələklərin antimikrob aktivliyi” Respublika elmi konfransının materialları, BDU 2006 s.37
 • “Bjenkadera və Pleurotus cinsli bazidili ağacçürüdən göbələklərin antimikrob xüsusiyyətləri”. Müasir təbiətşunaslığın nəzəri və empirik metodlarının tətbiqi. Sumqayıt, 2006, s.54
 • “Qov göbələklərinin fermentativ aktivlik səviyyəsinin mövsümi dəyişkənliyi”. “Tətbiqi biologiyanın problemləri”. Respublika elmi konfransın materialları 2007-ci il
 • “Meşə və çəmən strukturu diogeosenozlarının maya göbələkləri”. “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemleri”, Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans. Bakı 2007, s.366
 • “ Ağdaş rayon ərazisində kurqırağı tuqay meşələrində yayılmiş ağacçürüdən bazidili göbələklər.” AMEA. Botanika İnstitunun elmi əsərləri, VI cild, 2008
 • “Ağstafa rayon ərazisindəki kurqırağı tuqay meşələrində yayılmış Polyporaceae fəsiləsinin göbələkləri”. AMEA. Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, VI cild, 2008, s.83
 • “Bərdə rayon Sultanbud meşəsində yayılmış ağacçürüdən qov göbələkləri”. BDU “Xəbərlər” 2008, II cild.
Bookmark and Share