Biologiya Fakültəsi

dos. Zemfira Abdulla qızı Tağızadə


Biologiya elmləri namizədi, dosent.
İş telefonu : (+99412) 539 08 81 
e-mail : z.taghi-zade@rambler.ru

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1943–cü il yanvarın 16-da Bakı şəhərində anadan olub;
 • 1950-1960-ci illər – Bakı şəhəri, 8 saylı orta məktəb təhsil alıb;
 • 1960–1965-cı illər - S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti kimya fakültəsini bitirib;
 • 1966–1968-ci illər - AEA Genetika və seleksiya İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində calışıb;
 • 1969-1972-ci illər - SSSR EA-ın Biofizika (Moskva vil., Puşşino şəh.) İnstitutunda aspirant;
 • İki oğlu var : Tağı-Zadə Eldar (1963) və Elxan (1967). Eldar 1992 ildə Şəhid olub, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanıdır.
 • 1995-ci ildən bu günə kimi “Şəhid Uşaqları və Anaları” Xeyriyyə Mərkəzinin sədri, Nəsimi r-un “Qadınlar şurasının” üzvü, Azərbaycan Respublikası Qadınların l,ll,lll-cü qurultayların nümayəndəsi olub;
 • 2005-ci ildən Respublikanın “Sülh Alyansının” həmsədridir. Azərbaycan respublikasının Prezidenti və Milli Məclisinə deputatların seçkilərində, məntəqədə sədr və katib vəzifələrində iştirak edib.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1965-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti kimya fakültəsini bitirib;
 • 1973-ciü ildə “Radiasiyanın cücərən arpa toxumlarında a –amilazanın sintezinə təsirinin molekulyar mexanizmlərinin tədqiqi” mövzusu üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1966-1968 - Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Genetika və Seleksiya İnstitutu;
 • 1973-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin “ Biokimya və biotexnologiya” kafedrasında calışır;
 • Apardıgı dərslər: Biokimya, molekulyar biologiya, biotexnologiya, gen mühəndisliyi, karbohidratların mübadilə biokimyası, endokrinologiya, vitaminlərin biokimyası, biokimyaya giriş.
 • 27 məqalə və 2 kitabın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Müxtəlif bitki cücərtilərində baş verən mübadilə proseslərinə radiasiya təsirinin molekulyar mexanizmlərinin tədqiqi.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ 2005 - Ускорение синтеза a-амилазы при облучении семян пшеницы в дозах, вызывающих стимуляцию развития. 2008 - Роль состояния генома в радиационном нарушении биосинтеза a-амилазы в алейроновых зерновках ячменя. KİTABLAR

Bookmark and Share