Biologiya Fakültəsi

dos. Zakir Ramazan oğlu Cəfərov


Biologiya elmləri namizədi, Biokimya və biotexnologiya kafedrasının dosenti

Tel.(+ 99412) 595 89 11 Yasamal munisipal

.

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1950- ci ildə Naxçıvan MR- in Şahbuz rayonunda anadan olub.
 • 1968-ci ildə orta məktəbi bitirib, 1969- 1971 ci illərdə hərbi xidmətdə olub.
 • 1980- ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Biokimya və biotexnologiya kafedrasında laborant, müəllim və dosent vəzifələrində işləyib.
 • 1999- cu ildən Bakı şəhəri, Yasamal Rayon Bələdiyyəsinin üzvü,
 • 2007- ci ildən Yasamal Rayon Bələdiyyəsinin sədri vəzifəsində işləyirəm.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1972-1979 - Bakı Dövlət Universitetinin “Kimya” fakültəsini bitirib.
 • 1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində “ Naxçıvan MR-da bitən lələklüvə oşe növünün bioloji və fitokimyəvi tədqiqi ” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1980-сi ildən Bakı Dövlət Universitetinin Biokimya və biotexnologiya kafedrasında işləyir.
 • Biokimya fənni üzrə mühazirə və məşğələlər aparır.
 • 35 məqalənin, 1 monoqqrafiyanın,1 kitabı müəllifidir.
 • Təcrübə əsasında 4 yeni kumarin maddəsi alıb.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1992, “Universitet elmi istehsalata” adlı praktiki elmi konfrans, “Naxçıvan MSSR-da yetişən saflar növlərinin piyli yağları və aşılayıcı maddələri haqqında”(rus dilində) (Bakı) ü
 • 2000, BDU, əməkdar elm xadimi akademik A.Qarayevin anadan olmasının 90 illik yubleyinə həsr olunmuş “ Biologiyanın müasir problemləri”adlı elmi konfrans,“Lələklüvə oşenin piyli yağının tərkibinin öyrənilməsi”(rus dilində).(Bakı)
 • 2001, Biologiyanın müasir problemləri”adlı elmi konfrans,”Şahbuz rayonunda lələklüvə oşe bitkisinin ehtiyatı və yayılması”.(Bakı)
 • 2001, “Yeni qeyri-ənənəvi bitkilərin və onların istifadə olunması perspektivləri”adlı V Beynəlxalq simpoziumu, “Naxçıvan MSSR-da lələklüvə oşe bitkisinin xammalının ehtiyatları və onun yayılması”(rus dilində), (Moskva)
 • 2002, XVI Ulusal Biyoloji konqresi, “Lələklüvə bitkisinin dagilini və hunarin tərkibi”.(Malatya-Türkiyə)
 • 2003, Biofizikanın Biokimya və biotexnologiya kafedrasının 30 illik yubileyinə həsr olunmuş “ Biokimya bu gün və sabah” adlı elmi konfransı, “Soyanın azot turşusunun formalaşmasında nitrat və sinbiotik azotunun rolu”.(Bakı)
 • 2003, Akademik M.F.Nağıyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, “Dixlar-malein turşularının, bis-fenil efirlərinin quruluşu və bioloji aktivləri”(Bakı)
 • 2004, “Biologiyada inkişaf və müasirlik” mövzusunda respublika elmi konfransı,“Lələklüvə oşe bitkisindən ayrılmış kumarinlərin məcmusunun farmakoloji öyrənilməsi haqqında. (rus dilində)(Bakı)
 • 2007, “Furan və onun xlorlu törəmələrinin katalitik oksidləşməsi” (tezis,çapda) AMEA “Kimya problemləri institutu”, H.Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans.(Bakı)
 • 2007, “V-P-O /Al2O3 +MoO3 katalizatorunun səthinin infraqırmızı spektroskopik tədqiqi” ( .AMEA Kimya problemləri İnstitutu Fizika kimyəvi analiz və qeyri-üzvü materialşünaslıq Respublika elmi konfrans.(BDU)
 • 2007, Bakı Dövlət Universiteti III Respublika konfransı, “Kimyəvi birləşmələrin sintezi və çevrilmələri” (Bakı)
 • 2007, H.Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya təbiət və cəmiyyət problemləri” beynəlxalq konfrans, “ Xarestik maye kristallarının köməyi ilə havada zərərli maddələrin aşkar edilməsi”(Bakı)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2002, “Biokimyəvi və fitokimyəvi tədqiqat” Monoqrafiya (Bakı)
 • 2007, “Saflor turşusunun istifadə olunması və tədqiqi”(“Kimya problemləri jurnalı”səh 9 № 2)
 • 2007, V-Mo-O katalitik sisteminin səthinin tədqiqi” AMEA Kimya problemləri İnstitutu,Bakı
 • 2007, “Xam neftin kür nərəsi körpələrin baş beyin toxumlarında lipidlərin perekisli oksidləşmə məhsullarının öyrənilməsi” (“Odlar Yurdu” külliyatı)
 • 2007, “Mərkəzi aran zonalarından (Nisbi təmiz su hövzələri) götürülmüş qurbağaların baş beyinində lipidlərin perekisli oksidləşməsi məhsullarının miqdarının təyini” (Fiziologiya və Biokimya problemləri.Bakı)
 • 2007, “Nitrilin katalitik xlorlaşması və oksixlorlaşması” (rus dilində) (AMEA “Kimya problemləri İnstitutu)
 • 2007, “Lipidin tərkibinin öyrənilməsi” (Azərbaycanın milli genetik resurslar institutu) 1. “Venedium-fosfir molibden oksid katalizatorlarının xlor-benzon səthində oksidləşməsi”(AMEA “Kimyanın problemləri” Bakı, 2007)

KİTABLAR

 1. “Vitaminlər” Tələbələr üçün metodik vəsait (Bakı,”Qanun” nəşriyyatı ,2004)
Bookmark and Share