Biologiya Fakültəsi

ELMİ İŞ

Kafedrada elmi işlər iki istiqamətdə gedir:
1.Mutagenez və antimutagenez
2.Tibbi genetika

Bookmark and Share