Biologiya Fakültəsi

ELMİ İSTİQAMƏTLƏR

Fakültənin prioritet elmi istiqamətləri:

  1. Canlıların həyat fəaliyyətinin molekulyar-genetik və fiziki–kimyəvi əsaslarının tədqiq etmək;
  2. Stress amillərə qarşı bioloji sistemin davamlılığının biokimyəvi, fizioloji, genetik və molekulyar mexanizmlərinin tədqiq etmək;
  3. Azərbaycan faunası və florasının növ tərkibini daim izləyərək onların beynəlxalq mühafizə statuslarına uyğunluğunu müəyyən etmək; yeni növlərin təsdiqi sahəsində müasir metodlara əsaslanaraq, növ adlarının dəyişdirilməsində, dəqiqləşdirilməsində iştirak etmək; müasir ekoloji problemlərin canlılara təsirini monitorinq etmək, onların say və növ sıxlığını biomüxtəlifliyin qorunması aspektindən yanaşaraq təhlil etmək.
Bookmark and Share