Biologiya Fakültəsi

FOTOALBOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biofizika və molekulyar biologiya kafedrasının professoru
b.e.d. R.İ.Xəlilov elmi-tədqiqat işləri arxasında


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan və heyvan fiziologiyası kafedrasının müdiri   b.e.d.
professor Ə.H.Əliyev kafedranın əməkdaşları ilə
elmi-tədqiqat laboratoriyasında iş apararkən


 

 

 


 

 

 

 

Botanika kafedrasının müdiri b.e.d.,prof.E.M.Qurbanov
kafedra iclasını keçirən zaman


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biokimya və biotexnologiya kafedrası

Bookmark and Share