Biologiya Fakültəsi

GENETİKA VƏ TƏKAMÜL TƏLİMİ KAFEDRASI

Genetika və Təkamül Təlimi kafedrasi, Genetika və Darvinizm adı altinda M.A.Axundovun rəhbərliyi ilə 1937-ci ildə  yaradılmışdır və onun təşəbbüsü kafedranın nəzdində təkamül təlimi muzeyi təşkil olunmuşdur. Muzey hal-hazırda fəaliyyətini davam etdirir.

Kafedra Mudiri
k.t. elmləri doktoru, professor
Quliyev Rauf Ələkbər oğlu

 

Professor-müəllim heyəti

Prof. Ellada Axundova M.
Prof. Məcnun Babayev Ş.Prof. Kamilə Əliyeva Ə.Dos. Aelita Axundzadə İDos. Zemfira Komaçkova QDos. Nəzakət Hüseynova T


Dos. Əlisəfa SƏMƏDOV Ə.

Dos. Məcid MƏCİDOV. M

Dos. Günay ƏKBƏROVA H.

Bookmark and Share