Biologiya Fakültəsi

GENETİKA VƏ TƏKAMÜL TƏLİMİ KAFEDRASI

Genetika və Təkamül Təlimi kafedrasi, Genetika və Darvinizm adı altinda M.A.Axundovun rəhbərliyi ilə 1937-ci ildə  yaradılmışdır və onun təşəbbüsü kafedranın nəzdində təkamül təlimi muzeyi təşkil olunmuşdur. Muzey hal-hazırda fəaliyyətini davam etdirir.

Kafedra Mudiri
k.t. elmləri doktoru, professor
Quliyev Rauf Ələkbər oğlu

 

Professor-müəllim heyəti

Prof. Ellada Axundova M.
Prof. Məcnun Babayev Ş.
Prof. Kamilə Əliyeva Ə.
Dos. Aelita Axundzadə İ
Dos. Zemfira Komaçkova Q

Dos. Nəzakət Hüseynova T.
b.e.n. dos. Səmədov Ə.Ə.
b.e.n. dos. Məcidov M.M.

b.ü.f.d. müəl. Baxşəliyeva N.Z.

Bookmark and Share