Biologiya Fakültəsi

Hesabatlar-

2008-ci ildə kafedrada aşağıdakı mövzular üzrə elmi işlər aparılmışdır:

1. Normada və şoranlıq şəraitində sisteinin qlikofitlərin köklərində SH qrupunun miqdarına təsiri.
2. Fosfofruktoza fermentinin aktivatorlarının təsirindən O2-nin arpa köklərinə daxilolma qanunauyğunluqları
3. Arpa cücərtilərində qurğuşunun və nikelin tənəffüsün inintensivliyinə təsiri.
4. Normada və şoranlıq şəraitində hidrogen –peroksid və askorbin turşusunun arpa toxumlarının cücərməsinə təsiri.
5. Köklərin uzunmüddətli ozonlaşdırılması şəraitində bitki cücərtilərinin yaş biokütləsinin toplanması və antioksidləşdirici fermentlərin fəallığı.
6. Amarant bitkisinin (C4 bitkisi) 2 növünün Azərbaycana introduksiya olunması Valentina növlərinin antioksidant fəallığına ekstremal temperaturun və duzlaşmanın təsiri.

Bookmark and Share