Biologiya Fakültəsi

IX Beynəlxalq Elmi Konfrans

Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir Biologiyada İnnovativ Yanaşmalar” mövzusunda

IX Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları (24-25 may)

Bookmark and Share