Biologiya Fakültəsi

Kafedra haqqında qısa məlumt

BOTANİKA KAFEDRASI

Botanika kafedrasına 1924- cü ilə qədər prof. K.İ.Razdorski; prof. M.V.Brjezitski (1924-1930); Azərbaycan Respublikası və SSRİ EA həqiqi üzvü A.A.Qrossheym (1930-1946); prof. M.Ə.Qasımov (1948-1966); prof. C.Ə.Əliyev (1966-1992) rəhbərlik etmişlər. 1992-ci ildən indiyədək kafedraya b. e. d., prof. E.M.Qurbanov rəhbərlik edir.

Kafedrada 16 müəllim çalışır:

1.Qurbanov E.M.-b. e. d., prof., 2. Əliyev C.Ə.- b. e. d., prof., 3. İbrahimov A.Ş.- b. e. d., prof., 4. Əfəndiyev P.M.-b.e.n., dosent, 5.Babayev F.Ə.- b.e.n., dosent, 6.Əliyeva S.Ə.- b.e.n., dosent, 7.Bəşirov R.İ.- b.e.n., dosent, 8.Abdulova Z.A.- b.e.n., dosent, 9.Əfəndiyeva Ş.M.- b.e.n., dosent, 10.Cabbarov M.T.- b.e.n., dosent, 11.Hüseynova A.D.- b.e.n., dosent, 12.Mehdiyeva L.N.- b.e.n., dosent, 13. Məmmədova Z.C.-b.e.n., baş müəllim, 14. Səfərov A.R.-b.e.n., müəllim (0,5 ştat), 15. Məmmədova A.O.-b.e.n., dosent (0,5 ştat əvəzçiliklə), 16.Hacıyeva N.Ş.-b.e.n., müəllim (0,5 ştat əvəzçiliklə).

Kafedrada Herbari fondu, Bitki morfologiyası, Ali bitkilərin sistematikası, İbtidai bitkilərin sistematikası, Mikologiya fənləri üzrə tədris və elmi laboratoriyalar fəaliyyət göstərir.

Bookmark and Share