Biologiya Fakültəsi

KAFEDRA XƏBƏRLƏRİ

Kafedranın dosenti Əhmədova Fərayət Ramazan qızı «Azərbaycanın termal sularının mikrobiotası və termofil mikroorqanizmlərin ekologiyası » mövzusunda 03.00.07-Mikrobiologiya ixtisası biologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

Kafedranın dosenti Cəfərov Mirmusa Cəfər oğlunun «Südturşusu bakteriyalarının fizioloji xassələri» mövzusunda doktorluq dissertasiyasının ilkin müzakirəsi keçirilmişdir.

Kafedranın dissertantı Babayeva İradə Tağı qızı «Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarında mikobakteriyaların yayılması» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Dissertant Əbdülhəmidova Samirə Məzahir qızının «Candida cinsinin maya göbələklərinin kulturaların kolleksiyasının saxlanması zamanı spontan dəyişkənliyi» mövzusunda namizədlik dissertasiyasının ilkin müzakirəsi keçirilmişdir.


Bookmark and Share