Biologiya Fakültəsi

KAFEDRA XƏBƏRLƏRI.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 2008-ci ildə BDU-nun “İnsan və heyvan fiziologiyası” kafedrasının müdiri, b.e.d., prof.Ə.H.Əliyev qazandıgı elmi uğurlara görə BDU üzrə ilin alimi fəxri adı ilə təltif olunub.

Bookmark and Share