Biologiya Fakültəsi

Əlaqə

370145, Bakı, Azərbaycan. Akad. Z.Xəlilov küçəsi 23, BDU,Əsas korpus.
Biologiya fakultəsi. Biofizika və molekulyar biologiya kafedrası.
Telefon: (012)391091

Bookmark and Share