Biologiya Fakültəsi

ƏLAQƏ

Bakı şəhəri Zahid Xəlilov küçəsi 23. BDU, Biologiya fakültəsi,
Onurğasızlar Zoologiyası kafedrası.

Bookmark and Share