Biologiya Fakültəsi

ƏLAQƏ

Zahid Xəlilov küçəsi 23, BDU.Biologiya fakultəsi,
Bitki fiziologiyası kafedrası, I-ci mərtəbə
Tel.: (012)510-63-04

Bookmark and Share