Biologiya Fakültəsi

LAYİHƏLƏR

09/2002-09/2004 tarixdə Avropa Komissiyasının Tempus proqramı çərçivəsində MP_JEP-23070-2002 «Establishment Of National Centers Of Excellence In Biomedical and Veterinary Education In The Southern Caucasus» layihəsi.
09/2005-09/2007: Avropa Komissiyasının Tempus proqramı çərçivəsində JEP-25083-2004 «Master Sciences et Gestion de l’Environment» layihəsi.
09/2007-2010: NATO-nun Elm Sülhün keşiyində proqramı çərçivəsində SfP- 982164 – «Study of antimicrobial and hypoallergenic products of LAB» layihəsi.

Bookmark and Share