Biologiya Fakültəsi

Layihələr.

Son illərdə kafedranın əməkdaşları bir sıra layihədə iştirak etmişlər. BTC marşrutu üzrə PSA-2 obyektindən quşların uzaqlaşdırılması; AOQC-MOODU üzrə Səngəçal terminalı sahəsində quşların monitorinqi; Dünya Bankı və ARDNŞ qrantında iştirak; ARDNŞ-in Ekoloji maarifləndirmə layihəsi; Az.Turizm İnstitutunun layihəsi; Təhsildə keyfiyyətin qiymətləndirilməsi və s. (cəmi 10 layihədə iştirak).

Bookmark and Share