Biologiya Fakültəsi

müəllim Nəsrullayeva Ş.Ə.

Bakı Dövlət Universitetinin müəllimи
Iş tel: +(99412) 539 10 91

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1957-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayonunda anadan olub.
1965-1975- cı illərdə 1 saylı Xaçmaz şəhər orta məktəbdə oxuyub
1977-1982-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin bioloğiya fakultəsində təhsil alıb
Ailəlidir, iki övladı var

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1982-cı ildə Bakı Dövlət Unversitetini bitirib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1989-cu ildən 1997- ci ilə qədər Onurğasizlar kafedrasinda baş laborant vəzifəsində işləyib.
1996- cı ildən kafedranın dissertantı olmuşdur.
1997-ci ildən h/h müəllim, Onurğasızlar zoologiyası kafedrası, biologiya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
Apardığı dərslər: «Onurğasızlar zoologiyası», «Hidrobiologiya», «Azərbaycan faunası», Entomologiya kurslarından laboratoriya və praktiki məşğələlər aparır.
15 məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

1. Hidrobiologiya

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1994, Мат. I Международная научно-техническая конференция. Баку. 2
 • 2000, «Biologiyanın müasir problemləri» mövzusunda elmi konfransın materialları, Baki, BDU 3
 • 2001, Akademik M.Ə.Musayevin 80 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən «Elmi konfransın materialları». EA Zoologiya İnstitutu
 • 2001, «Biologiyanın müasir problemləri» mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı
 • 2004, Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyəti. I qurultayın materialları. Bakı, sentyabr
 • 2006, Respublika Elmi konfransının materialları (28-29 aprel), BDU
 • 2007, «Tətbiqi biologiyanın problemləri» mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları (27-28 aprel), BDU
 • 2007, Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfransının materialları . «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri» , Bakı, 8-9 noyabr

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2008, Abşeron göllərinin mikrozoobentosu. Bakı Universitetinin Xəbərləri: №3, səh. 68-72.
 • 2008, Abşeron yarımadasının bəzi göllərinin mikro və mezobentosunun növ tərkibi. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. I cild. Bakı: «Elm», səh. 543 - 548.
 • 2007, Abşeron yarımadası Böyük - Şor gölünün sərbəst yaşayan infuzorları. Növ tərkibi rast gəlmə intensivliyi. Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri», Bakı, 8-9 noyabr.
 • 2007, Abşeron yarımadasının bəzi göllərinin mikrozoobentosu. «Tətbiqi biologiyanın problemləri» mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları (27-28 aprel).Bakı Universiteti nəşriyyatı, s.225
 • 2006, Abşeron yarımadasının Zığ ərazisindəki bəzi göllərinin mikrozoobentosu və onların müasir ekoloji durumu. Respublika Elmi Konfransının materialları ( 28-29 aprel). BDU,
 • 2004, Abşeron yarımadasının sor, duzlu və hiperqalınsulu göllərinin mikrozoobentosunun müqayisəli öyrənilməsinə dair. I qurultayin materialları. Baki. 2004 (sentyabr)
Bookmark and Share