Biologiya Fakültəsi

Molekulyar biologiya və biotexnologiyalar kafedrası

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

 1. Kafedra müdiri vəzifəsini icra edən: b.e.d., prof. Məmmədov Ziyəddin Mahmud
 2. b.e.d., prof.əv. Güləhmədov Saib Qurban
 3. b.e.n., dos. Cəfərov Zakir Ramazan
 4. b.ü.f.d., müəllim Ocaqverdiyeva Səbinə Yaşar (0,5 ştat)
 5. b.e.d., prof. Qənbərov Xudaverdi Qənbər (daxili əvəzçiliklı 0,5 ştat)
 6. b.e.d., prof. Əhmədova Fərayət
 7. b.e.n., dos. Süleymanova Gülşən Çərkəz
 8. b.e.d., prof. Cəfərov Mirmusa Miriş
 9. b.e.n., dos. Həsənova Sevda Adilkom
 10. b.ü.f.d., dos.əv. Şəfiyeva Samirə Məzahir
 11. b.e.n., müəllim Quliyeva Sevinc Məhi (0,5 ştat)
 12. b.ü.f.d.,dos.Babayeva İradə Tağı (0,5 şt)
 13. b.ü.f.d.,müəllim Hüseynova Sənəm İsmayıl (0,5 şt)
 14. b.ü.f.d.,müəllim İsrayılova Aygün Əlimərdan (0,5 şt)
 15. laboratoriya müdiri Zakirova Nigar Qəhrəman
 16. böyük lab.,b.ü.f.d. Alkişiyeva Kəmalə Sahib  22.09.1988
 17. böyük lab.,b.ü.f.d.Rəhimova Mehnurə Misir 22.07.1980
 18. böyük lab.Baxışova Elnarə Süleyman 14.04.1980
 19. böyük lab.İsrayılova Aygün Əlimərdan (0,5 şt)
 20. böyük lab.Əmrahov Nurlan RəşidKafedrada tədris olunan fənnlər
Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

 1. Molekulyar biologiya
 2. Mikrobiologiya
 3. Virusologiya
 4. Biotexnologiya
 5. Geh mühəndisliyi
 6. Biotexnoloji proseslərin kinetikası
 7. Biotexnoloji avadanlıq və proseslər
 8. Biotexnoloji istehsalatda keyfiyyətə nəzarət
 9. Hüceyrə mühəndisliyi
 10. Toxuma kulturası
 11. Bitki biotexnologiyası
 12. Heyvan biotexnologiyası
 13. Mikroorqanizmlərin biotexnologiyası
 14. Marikulturaların biotexnologiyası


Magistratura səviyyəsi üzrə:

 1. Biotexnologiya və biomüxtəliflik
 2. Gen və zülal mühəndisliyi
 3. Sənaye biotexnologiyası
 4. İxtisasın metodları
 5. Genetik informasiyanın ekspressiyasının tənzimlənməsi
 6. Molekulyar biologiyanın tədqiqat üsulları
 7. Makromolekulyar proseslərin dinamik modelləri
 8. Stres amilllərinin təsirinin molekulyar  mexanizmləri
 9. Biomolekullarının daşınmasının molekulyar  mexanizmləri
 10. Fotosintezin molekulyar  biologiyası
 11. Bioloji siqnalllarının ötürülməsinin molekulyar mexanizmləri və gen mühəndisliyi
 12. Mikroorqanizmlərin fiziologiyası
 13. Su mikrobiologiyası
 14. Aktinomisetlərin biologiyası
 15. Mayagöbələklələrinin biologiyası
 16. Mikroorqanizmlərin  genetikası
 17. Tibbi  mikrobiologiya
 18. Virusologiya
 19. Üzvi maddələrin mikrobioloji transformasiyası
 20. Mikrob ferment preparatlarının alınma texnologiyası və zülali maddələrin mikrobioloji isrehsalı
 21. Sənaye mikrobiologiyasının ənənəvi istehsal sahələri
 22. Sənaye mikrobiologiyasının əsasları və mikroorqanizmlərin becərilmə metodları
 23. Antibiotiklərin mikrobioloji sitezi və isthsalı
 24. Suyun təmizlənməsinin mikrobioloji əsasları
 25. Sənaye mikroorqanizmlərinin seleksiyası
 26. Bioloji aktiv maddələrin mikrobioloji istehsalı
 27. Vitaminlərin mikrobioloji sintezi və alınması

 

Bookmark and Share