Biologiya Fakültəsi

NƏŞRLƏR

Fakültənin nəşrləri (son 5 ildə)

Fakültə əməkdaşları və gənc tədqiqatçılar tərəfindən əldə edilmiş elmi nəticələr aşağıdakı sayda elmi əsərlərdə öz əksini tapmışdır:

523 məqalə;

504 tezis və konfrans materialı;

7 xəritə;

4 ixtira;

15 monoqrafiya.

Bundan əlavə, tədrisə xidmət edəcək 23 dərslik, dərs vəsaiti, metodik göstəriş, 89 fənn proqramı nəşr olunmuşdur.

Bookmark and Share