Biologiya Fakültəsi

NƏŞRLƏR

Son illərdə kafedranın əməkdaşları tərəfindən, N.A.Musayev, N.M.Zeynalova «Polyaroqrafiya» (Bakı-1995, 24s.) və N.A.Musayev, S.Q.Güləhmədov, N.K.Köçərli «Potensiometriyadan kiçik praktikum» (Bakı-1999, 76s.), Q.İ.Əli-zadə, N.M.Zeynalova «Bioloji obyektlərin optiki tədqiqat metodları» (2005) dərs vəsaitləri hazırlanmış və çap etdirilmişdir.

Bookmark and Share