Biologiya Fakültəsi

Nəşrlər


1934–1948–ci illərdə A.AQrossheym tərəfindən hazırlanmış 7 cildlik “Qafqaz florası”, “ Qafqaz bitkilərinin təyinedicisi”, “Qafqazın bitki örtüyü”, “Qafqazın bitki varidatı” kitabları dərc olunmuşdur. 1959–cu il-prof. M. Ə. Qasımov “Ali bitkilərin morfologiyası və sistematikası”, 1984–cü il-prof. C. Ə. Əliyevin rəhbərliyi ilə “Bitki coğrafiyası” (botanika əsasları ilə), E. M. Qurbanovun rəhbərliyi ilə 1998–ci il “Bitki ekologiyası” dərslikləri, 1978–ci il-C. Ə. Əliyev “Abşeron bitkilərinin təyinedicisi” dərs vəsaiti, 1996–cı il-E. M. Qurbanov “Naxçıvan MR–nın bitki aləmi” monoqrafiyası, 2004-cü il-A.Ş.İbrahimov, C.Ə.Əliyev, R.İ.Bəşirov, A.Q.Qarayeva «Botanika» dərsliyi, 2005-ci il-L.N.Mehdiyeva «Yırtıcı göbələklər» dərs vəsaiti, E.M.Qurbanov, A.O.Məmmədova, P.M.Əfəndiyev «Bitki morfologiyası» dərs vəsaiti, 2006-cı il-A.D.Hüseynova «Ali bitkilərin sistematikası» (rus dilində), L.N.Mehdiyeva «Göbələklərin fiziologiyası» dərs vəsaiti, 2007-ci il-E.M.Qurbanov «Atropatan vilayətinin flora və bitkiliyi (Azərbaycan Respublikası ərazisində)» (rus dilində) monoqrafiyası, 2008-ci il-Ş.M.Əfəndiyeva «Bitki morfologiyası» (rus dilində), A.Ş.İbrahimov, Z.A.Abdulova, L.N.Mehdiyeva «Mikologiya» dərsliyi, 2009-cu il- E.M.Qurbanov «Ali bitkilərin sistematikası» dərsliyi.

Bookmark and Share