Biologiya Fakültəsi

NƏŞRLƏR

Dərslik və dərs vəsaitləri:

 1. A.Ə.Quliyev, T.H.Həsənov. Bioloji kimyadan praktikum. ADU nəşri, Bakı,  1976.
 2. А.А.Кулиев. Практикум по биохимии и молекулярной биологии. Изд-во «Маариф» Баку, 1993.
 3. A.Ə.Quliyev,  T.H.Həsənov. Bioloji kimya və molekulyar biologiyadan praktikum. Bakı, 2000
 4. S.Q.Güləhmədov. Bioloji kimyaya giriş. Bakı, 2002.
 5. З.Р.Джафаров. Биологическое и фитохимическое исследование Смирновидки Оше. Bakı, 2002
 6. Bakı, 2004
 7. A.Ə.Quliyev, T.H.Həsənov, S.Q.Güləhmədov, S.N.Ömərova. Biokimya və immunologiyadan praktikum. Bakı, 2005
 8. Х.Г.Ганбаров, З.А.Тагизаде, Н.А.Кулиева. Биотехнология. Bakı, 2005.
 9. Z.M.Məmmədov, R.M.Axundov. İmmunologiyanın əsasları. Bakı, 2006
 10. Х.Г.Ганбаров,Н.А.Абдуллаева. Биохимия микроорганизмов. Bakı, 2008
 11. З.А.Тагизаде. Биохимия витаминов. Баку, 2008.
 12. A.Ə.Quliyev, S.N.Ömərova. Biokimyadan praktikum. Bakı, 2009.
 13. A.Ə.Quliyev, S.N.Ömərova. Enzimologiyadan praktikum. Bakı, 2010
 14. Y.A.Ömərov, S.N.Ömərova, Z.M.Məmmədov. İmmunologiyadan praktikum. Bakı, 2012
 15. X.Q.Qənbərov, N.A.Abdullayeva. Mikroorqanizmlərin biokimyası. Bakı, 2013
 16. A.Ə.Quliyev, Z.A.Tağızadə, N.F.Abdullayeva. Vitaminlərin biokimyası. Bakı, 2015

 

Monoqrafiya:

1. А.А.Кулиев. Физиологические и биохимические аспекты стимулирования созревания плодов с помощью продуцентов этилена (monoqrafiya). Баку, 1999

 

İxtiralar:

 1. N592150 – “Бис-кислая гидразиниевая соль 2-хлорэтилфосфоновой кислоты в качестве регулятора роста растений”, 1976-ci il
 2. N4262/78 – “Hydraziniumsalz der Di-(hydrogen β-chloräthanphosphonsäure)” Verfahren zur Herstellung und Anwendung derselben. 1978-ci il
 3. N4839245/13/066122 – Способ получения кормовой биомассы. 1990-сı il

 

Bookmark and Share