Biologiya Fakültəsi

NƏŞRLƏR

1. Abuşev R.A., Həsənova S.A., Ağayeva A.A. 2005, Ümumi mikrobiologiya (tərcümə)
2. Qənbərov X.Q., Abişev R.A., İbrahimov A.Ş. Biotexnologiyanın əsasları. Bakı:Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004;
3. Əhmədova F.R. Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi termal sularında yayılmış bakteriyalar (monoqrafiya), Bakı, 2003, BDU-nun nəşriyyatı.
4. Qasımova H.S. Torpaq mikrobiologiyası, Bakı, 2008
5. Ганбаров Х.Г., Тагизаде З.А., Кулиева Н.А. Биотехнология. Баку, 2005;
6. Ганбаров Х.Г., Абдуллаева Н.А. Биохимия микроорганизмов. Баку: Изд-во «Бакы Университети», 2008.

Bookmark and Share